The Stone, de officiŽle puzzelwebsite
The Dutch Journey

to english text

Het gevonden voorwerp

Gevonden !


Het voorwerp is gevonden ! Het is een stuk steen met een deel van een afbeelding erop en was gewikkeld in leer. Het voorwerp was begraven bij een damsluis nabij De Kwakel naast een informatiebord. Deze damsluis maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Hieronder kun je de tekst lezen die op het informatiebord staat.

 

Informatiebord

De vuurlinie Kudelstaart - Uithoorn

Dijk als verdedigingslinie

Forten, batterijen, natuurlijke en aangelegde wallen, commandoposten, opslagplaatsen, dit alles kan tot een verdedigingslinie behoren. Wallen werden aangelegd, maar als het even kon maakte de Nederlandse krijgsmacht dankbaar gebruik van bestaande dijken. Dat laatste is hier het geval: de polderdijk tussen de Hornmeer-, Noorder Legmeer- en Thamerpolder enerzijds en de Zuider Legmeerpolder anderzijds bleek een prachtige dijk om als verdedigingslinie te dienen. Vanaf die tijd draagt de dijk de toepasselijke naam Vuurlinie.

Normaal gesproken zouden de forten aan deze linie zijn gebouwd. De forten Kudelstaart, de Kwakel en aan de Drecht staan echter ver vůůr deze vuurlinie.
Dat was nodig omdat er langs de linie nogal wat bebouwing stond die uit het wapenvuur van de forten diende te blijven. Bovendien ligt er voor de linie een aantal belangrijke inundatiewerken, waaronder enkele damsluizen. Om te voorkomen dat de vijand deze werken in handen zou krijgen en zodoende de waterhuishouding van een flink stuk van de Stelling van Amsterdam zou kunnen ontregelen, is voor een vooruitgeschoven positie gekozen.

Algemeen

De Stelling van Amsterdam is het stelsel van verdedigingswerken dat tussen 1880 en 1920 in een straal van circa 15 km rondom Amsterdam is aangelegd. Door onderwaterzetting ofwel inundatie van het land voor de Stelling kon de vijand op afstand worden gehouden. Het is een wereldmonument vanwege de unieke manier waarop het Nederlandse waterbouwkundige vernuft is ingezet voor de verdediging van de hoofdstad.

Lees verder !

Uitgebreidere achtergrondinformatie

Een verslag van de vinders Jeroen en Monique

Terug naar de startpagina

Found !


The object has been found ! It is a piece of stone with a part of a picture on it and it was wrapped in leather. The object was buried near a dikelock near De Kwakel next to an informationsign. This dikelock is a part of the Defenseline of Amsterdam. Beneath you can read the English text from this informationsign.

 

Informationsign

De vuurlinie Kudelstaart - Uithoorn

A line of defence is a line of military fortifications consisting of different components; forts, shelters or specially constructed dykes. Such a line of defence was set up between Kudelstaart and Uithoorn. In so doing, grateful use was made of an existing dyke which has borne the appropriate name of Vuurlinie (Line of Fire) ever since.

A report from Jeroen and Monique