Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Foto's en verslagen > Verjaardag Seb & Leonie 08-02-2003

Titel (5K) Verslag

Verjaardag Seb & Leonie 8 februari 2003

Zie ook het fotoalbum.

Ronald I haalde Det op van het station bij Hoofddorp en even over half één arriveerden ze bij de jarigen. Susanne was ook net reeds aangekomen. Nadat de taart was weggewerkt werd gekozen voor Carcassonne Jagers en Verzamelaars. Iedereen was bekend met het spel, maar Susanne kende alleen het basisspel. Na een korte uitleg van Ronald I werd er begonnen. Het duurde lang voordat Det punten begon te scoren, terwijl de rest elke gelegenheid aangreep om punten op korte termijn te scoren. Ronald I en Seb probeerden een groot gebied voor hun jagers te maken, terwijl Det als eerste met hutten begon. De waterlopen van Det werden door de anderen snel ingedamd, maar daardoor konden anderen ook niet meeprofiteren van de punten. Met vijf spelers komt het einde van het spel snel dichterbij en niet iedereen kreeg meer de gelegenheid de hutten goed in te zetten. Toen uiteindelijk de eindscore bekend werd, bleek Det de grote winnaar. Eindstand: Det 92, Leonie 83, Ronald I 75, Susanne 69, Seb 58. Ondertussen waren Jeroen en Monique aangekomen en zij probeerden het prototype van Totem uit. De verplaatsingen van de speelstukken bleven problemen geven, vooral door de vormgeving. En Monique had erg veel moeite met het berekenen van het slaan van de stukken, omdat daar meerdere stukken bij betrokken kunnen zijn. Zelfs toen het spel afgelopen was, begreep ze het nog niet. Daardoor viel het spel niet echt in de smaak. Jeroen kon er meer waardering voor opbrengen, maar wil het nogmaals spelen voordat hij er een oordeel over velt. 

Monique en Jeroen bij Totem
(Klik op de foto voor een vergroting)

Inmiddels was ook Willem aangekomen. Det schoof bij Jeroen en Monique aan voor Spaceschweine, de rest stortte zich op Trans America. Seb was duidelijk het beste in vorm. Hij wist 2 van de 3 rondes te winnen. Susanne, voor wie het spel nieuw was, schoot in het begin vooruit, later gevolgd door Leonie en Ronald I. Het was Ronald I die over het stootblok heenschoot, waarmee de overwinning naar Seb ging. Eindstand: Seb 10, Willem 6, Leonie 5, Susanne 5, Ronald I 1. Ronald I stelde voor Grand Canyon te spelen. Het spel werd regelmatig onderbroken, omdat de jarigen de gasten moesten verwelkomen. Grand Canyon is het spel Canyon uitgebreid met de uitbreiding. De uitbreiding introduceert diverse indianen, die het spel op het bord beïnvloeden. Deze uitbreiding is zeer aan te raden. Het spel viel goed in de smaak. Het was uiteindelijk Willem die als eerste de finish haalde. Er werd niet doorgespeeld, maar de eindstand werd wel opgemaakt. Eindstand: 1) Willem, 2) Susanne, 3) Ronald I, 4) Seb, 5) Leonie. 

Inmiddels waren Jeroen, Monique en Det klaar met Traumfabrik en Ronald I schoof aan Wallenstein. Det had de regels enkele malen doorgelezen en fungeerde als uitlegster. Het is een veroveringsspel dat gespeeld wordt over 2 jaren van 4 seizoenen. In de eerste 3 seizoenen van een jaar vinden de gewone beurten plaats en in het vierde seizoen is een speciale beurt, waarin je voldoende graan moet hebben om je bevolking te voeden en waarin punten worden gescoord. Iedereen heeft dezelfde akties te verdelen over de verschillende gebieden die bezet worden. Elke aktie mag maar eenmaal worden uitgevoerd en in elk gebied mag maar één aktie worden gedaan. Je moet dus goed bepalen wat je waar doet. De volgorde waarin de akties worden uitgevoerd is ook nog eens elke beurt anders. Zo kan het zijn dat het gebied waarin je graan wilt produceren net daarvoor wordt veroverd door een tegenstander, waardoor je een heel seizoen droog komt te liggen. Ook het vechten gaat op een speciale manier: alle betrokken eenheden (blokjes), worden in een toren geworpen en alleen de eenheden die er uit vallen nemen aan het gevecht deel. De neutrale boeren helpen de verdediger. Dat werd echter pas vlak voor het einde van het spel ontdekt, zodat besloten werd ook de rest van het spel zonder deze extra verdedigers te spelen. De boeren verdedigen ook de bij aanvang van het spel lege gebieden. Doel van het spel is de meeste punten te scoren. Punten worden behaald door zoveel mogelijk gebieden te veroveren, maar vooral door diverse gebouwen te bouwen en te behouden en ook de meerderheid in de verschillende gebouwentypes levert nog extra punten op. Na het eerste jaar hadden vooral Jeroen en Det flink wat gebieden veroverd en Det (27) scoorde ook goed met de gebouwen. Jeroen (22), Ronald I (18) en Monique (17) scoorden ongeveer gelijk met de gebouwen. Het tweede jaar ging erg slecht voor Ronald I. In plaats van dat de anderen elkaar aanvielen, probeerden ze de slecht verdedigde gebieden van Ronald I te veroveren. Het zat Ronald I ook niet echt mee bij de gevechten en hij begon dan ook flink te klagen. Bijna werd hij helemaal van het bord geveegd, maar dat wist hij gelukkig te voorkomen. Tevens had hij bijna Jeroen nog een flinke klap toebedeeld: hij kon het gebied aanvallen waar Jeroen zijn graanproductie had gepland. Gelukkig voor Jeroen koos Ronald I het gebied ernaast. Det maakte nog enkele kleine foutjes, waardoor ze nog wat punten verloor, maar haar voorsprong was groot genoeg voor de overwinning. Eindstand: Det 55, Jeroen 52, Monique 41, Ronald I 25. Een interessant spel, wat mede door de tussendoor geserveerde pizzastukken nogal wat tijd gekost had. Normaal moet het in een uur of twee wel te spelen zijn. 

Het was even tijd voor wat luchtigers. Rutger en Rob waren net binnengekomen en zij wilden wel meedoen, evenals Edwin. Monique liet het even afweten. Er werd gekozen voor Grand Canyon. Eén van de hindernissen werd echter niet zo handig neergelegd, waardoor halverwege de baan een hele smalle doorgang werd gecreëerd. Rob ging in deze gang liggen en kwam vervolgens niet meer vooruit. Daardoor ontstond een flinke opstopping. Eindelijk kwam Rob er doorheen. Jeroen had zijn grote achterstand goed kunnen maken en schoot er samen met Ronald I ook nog snel doorheen. Het leek erop dat één van deze drie de overwinning zou gaan behalen. De waterval zorgde echter nog voor de nodige problemen. Maar uiteindelijk, vlak voordat hij met de waterval werd meegesleurd, pakte Ronald I de overwinning. Er werd niet verder doorgevaren en de eindstand werd opgemaakt. Eindstand: 1) Ronald I, 2) Rob, 3) Jeroen, 4) Rutger, 5) Edwin, 6) Det. Iedereen was het er over eens dat de uitbreiding zeer de moeite waard is. Het werd al laat en een aantal spelers ging huiswaarts. Ondertussen was ook de DVD speler geactiveerd en werden de aanvullende filmpjes van Monsters & Co. getoond. Vooral de vogeltjes vielen erg in de smaak. Een aantal gasten ging de eerste Harry Potter film kijken. 

een geweldige animatie over vogeltjes...

Ronald I stelde voor om Tyros te gaan spelen, want dat kende hij nog niet. Jeroen zorgde voor de uitleg, maar hoewel hij het al diverse malen had gespeeld, moest er nog veel in de regels worden opgezocht. Tyros speelt zich af rond het Middellandse Zee gebied. Daar groeien 4 rijken en de spelers proberen steden te stichten in deze rijken. Elk rijk is gebaseerd op een bepaalde grondstof. Het varen naar deze rijken, het stichten van steden en het bouwen van schepen kost kaartjes van deze grondstof. Aan het eind van het spel worden punten gescoord van steden, schepen en meerderheden. Hoe groter het rijk, hoe meer punten voor de steden en de schepen. Ronald I was de enige die het spel nog nooit gespeeld had. Hij kreeg veel kaartjes van het verst verwijderde rijk en besloot dat snel groter te maken en er steden te stichten. Jeroen en Edwin kozen voor het dichtstbij gelegen rijk en zorgden dat dat sneller groeide. Ronald I ging echter gestaag door en probeerde tevens als eerste in elk rijk een stad te stichten. In de laatste ronde leek het te lukken, maar hij precies één kaartje te weinig. Het lukte maar niet om daar aan te komen. Dus bouwde hij nog een extra stad in "zijn" rijk en positioneerde zijn schepen. Dit bleek voldoende. Hij versloeg de verwachtte winnaar Edwin met 1 punt. Eindstand: Ronald I (7+47+22=) 76, Edwin (7+62+6=) 75, Seb (0+62+0=) 62, Jeroen (0+54+0=) 54. Een aardig spel, met leuke mogelijkheden, maar een beetje "mechanisch". Het was inmiddels wel erg laat, dus werd snel de thuisreis ondernomen. Een heel gezellige verjaardag was ten einde.

Naar foto's en verslagen
Naar boven / Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2003