Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Foto's en verslagen > Spelmarathon Waregem

Titel (5K) Verslag

Spelmarathon Waregem, Waregem, 18 maart 2000
Door: Johan François

 

Spellenclub Incognito organiseerde op 18 maart 2000 de eerste dag van het gezelschapsspel. In het Belgische Waregem werd een spelmarathon gehouden, waar je van 2 tot 2 naar hartelust bordspellen kon spelen. De locatie was het gemeentelijk ontmoetingscentrum Biest. Helaas was deze spelmarathon tegelijk met de Ducosim mini-conventie, zodat ik voor de laatste koos. Johan François heeft me voorzien van een verslag dat hieronder te lezen is. Ik ben benieuwd of deze marathon in de toekomst herhaald gaat worden.


De eerste dag van het gezelschapspel (een mens weet meteen waaraan hij of zij zich kan verwachten) vond plaats op zaterdag 18 maart in het gemeentelijk ontmoetingscentrum Biest te Waregem (B). De organiserende plaatselijke spellenclub Incognito had alle spelgroepen in Vlaanderen uitgenodigd om er tussen 14 uur en 2 uur ('s nachts jawel) naar hartelust gezelschapspellen te spelen. Toen ik er rond halfdrie arriveerde zaten er reeds aardig wat tafeltjes vol . Bij de ingang turfde men verwelkomend twee streepjes (Jolien was erbij) in de kolom Speelvogel (onze spellenclub) en kregen we twee tickets (100fr (5fl) entree) waarmee we kans maakten op één van de spellen die om het uur verloot werden. Je kreeg ook een blaadje met kwisvraag (1 van de 3 soorten) erop, waarbij je in de zaal in een vitrinekast de naam van de spellen moest kennen waarvan een speelstuk, kaartje of steen uitgestald lag en waardoor je een sleutelwoord kon vinden ... ook leidend naar een prijs. We schoven aan een tafeltje bij en even later knipoogde Geert Lagrou (Spelen op Zolder uit Zedelgem) me toe en schoof Turfmaster op tafel. Ik moet eerlijk toegeven dat ik er weinig van bakte, maar dat de eerste kennismaking met dit spel me wel beviel. Toen ik er in de tweede ronde uitviel (paard bleef haperen in de haag) maakte ik van de gelegenheid gebruik om een klein rondje te maken in de zaal. Aan de rechterwand stonden langsweg tafels waarop wel 150 bordspellen stonden uitgestald en waaruit je zomaar kon plukken ..... van Siedler tot Land in Zicht ....van Guillotine tot Heroquest. Ik merkte dat men aan alle tafels (zowel bij piep- als minder jong ) even naarstig en geanimeerd aan het spelen was en de incognitoren met plezier instonden voor menige initiatie. Zo brak men er de kiezen bij een partijtje Valléé des Mammouths, leerde men er Caesar en Cleopatra kennen, siedlerde men erop los of ijverden enkele jonge mollen om de gouden schop.

Na een aangenaam partijtje Condotierre raakte ik in gesprek met één van de organisatoren, die zich (wellicht zoals menig mens) afvroeg hoe het in godsnaam bestond dat er twee clubs waren in Eeklo. Daar men steeds weer die vraag blijft herhalen ... een korte schets waar jullie (en ikzelf) recht op hebben. Ik had dus de spellengroep Spelbreker opgericht en het volledige concept van de gelijknamige spellenhappening uitgewerkt. Bij de voorbereiding van de derde happening, voelde ik dat De Media (de vzw waar we vergaderden en die ons bijstond met personeel en materiaal voor de praktische organisatie de dag zèlf) het als hún happening beschouwden en zowat alles in eigen handen wilden nemen. Ik kon fluiten naar een ontwerp van affiche (die hingen er al); ik kreeg nooit een verslag van inkomsten en uitgaven (zij deden alles); enz ... Hiermee was ik niet tevreden en gaf mijn voornemen te kennen om met de club opnieuw te vergaderen op de oorspronkelijke locatie, met name: Het Sparrenhof te Eeklo. Korte tijd later kreeg ik een aangetekend schrijven van hún advokaat in de bus. De Media had achter mijn rug om, vlug in Nederland de naam, het logo en het happeningconcept gepatenteerd . Ik was (en ben nog steeds) razend om die laffe en achterbakse diefstal en moet lijdzaam toezien hoe profiteurs mijn happening elk jaar opnieuw organiseren. Het is iets ondraaglijks en toch blijf ik hopen dat de gewetenswroeging het vroeg of laat zal halen (hoewel) ... toen het groepje 'spelbrekers' aangevoerd door Bastien en Van Kerschaever binnenkwam, palmden ze snel twee tafeltjes in, richten de blik op oneindig en bleken ongemeend verdiept in een rollenspel (sic)... gezelschapspellen hm hm hm ...hangt van het gezelschap af blijkbaar. De Speelvogel heeft echter nog niet al zijn pluimen verloren en doordat de goedaardige spellen-microbe diep genesteld zit in hart en nieren ben ik in afwachting van de terugkeer van mijn happening voorlopig druk genoeg bezig met o.a. de eigen club, bezoekjes aan ducosimconventies, Essen, Nürnberg en Eindhoven, enz..

Rond 18 uur kwam Piet Notebaert binnen (Vlaams Spellenarchief) gevolgd door een paar discipelen. Een vriendelijke goeiedag , met onder de ene arm Stephensons Rocket en onder de andere, klaar voor een partijtje, Filthy Rich (blijkbaar ge-herwaardeerd na ons partijtje in de Brugse club een weekje ervoor). Opvallend is wel dat er weinig of geen echt zoeken is tot toenadering tussen de diverse clubs, noch een soort verlangen om de clubs in Vlaanderen (ondanks alles) een soort van centraal ontmoetingspunt te geven zoals Ducosim met vallen en dan nu toch ook, na de laatste conventie, met opstaan poogt te doen in Nederland . Neen deze behoefte is er vooralsnog niet. Het is zelfs zo, dat niet alleen een tweespalt in Eeklo, maar ook een soort koude oorlog tussen de Antwerpse en Brugse scene nu niet onmiddellijk voor een klimaat kàn zorgen waarin iets dergelijks uit de grond gestampt wordt. Oh wat zijn we voorzichtig met namen noemen en Oh wat zijn we zo graag met ons eigen clubje bezig en Oh wat interesseert ons de rest .... voor 95% interesseert het spelend Vlaanderen helemaal niet .....en da's jammer ! Rond 19 uur moet ik weer naar Eeklo. Prima initiatief van Incognito en chapeau voor de organisatie ! Een telefoontje 'the morning after' leert me dat er zo'n 125 spelers waren, maar toch slechts 6 clubs (van de 16) hun zonen en dochters uitstuurden en dat men rond 2.30 am, moe maar voldaan, de deuren dichtdeed van de eerste spelmarathon. Zo te horen wil men zelfs leren van die eersteling en kunnen we alvast reeds uitkijken naar de tweede editie in 2001, misschien maken ze er een film van :-).

Naar foto's en verslagen
Naar boven / Naar menu

 

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2007

Met dank aan Sandra voor het bijwerken van de pagina