Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Foto's en verslagen > 15-01-2005

Titel (5K) Verslag

Spellenpret, Sassenheim, 15 januari 2005 - deel 2

Lees ook deel 1.

Jeroen en Lody wilden een nieuwe poging wagen het eerste scenario van Doom te overleven. Rutger wilde ook graag meedoen, zodat het team compleet was. Ronald I speelde (uiteraard) weer de monsters. Er werd afgesproken op alle munitie plaatsen dubbele munitie te leggen. Tevens kregen de mariniers elk twee kaarten, in plaats van er eentje uit te kiezen (zoals vorige keer per abuis was gedaan). Nog een korte introductie voor Rutger, die het spel nog niet had gespeeld. Nu waren de mariniers er klaar voor. Lody was de leider (door één van de kaarten die hij had gekregen) en de anderen wilden graag bij hem in de buurt blijven.

een wild beest stormt op de mariniers af

De mariniers begonnen erg voorzichtig en omdat ze de route nog wisten van de vorige keer, verkozen ze direct naar het noorden te gaan. Stukje bij beetje en monster voor monster vorderden de mariniers. Al snel merkten ze dat dat niet ging lukken. Het ging te traag en het kostte te veel munitie. Monsterspeler Ronald I kon voortdurend monsters laten binnenkomen en als ze maar even een hoekje uit het zicht lieten vallen, kwamen daar nieuwe monsters binnen. Ronald I bouwde voorzichtig aan een legertjes Tritussen (een soort spinnen). De mariniers gingen in overleg. Er werd besloten dat Lody vooruit zou snellen om voorwerpen te verzamelen en zich dan weer terugtrok in de nabijheid van Rutger, die op wacht ging staan. Jeroen beschermde de achterhoede.

Jeroen beschermt de achterhoede

Dit bleek aardig te werken en de snelheid ging omhoog. Jeroen hield flink huis met zijn shotgun. Ronald I probeerde de opmars van Lody te stoppen door enkele malen een deur achter hem dicht te laten vallen. Dat leverde soms enige paniek op, maar echt bang werden de mariniers er niet van. Het was ingecalculeerd dat Lody enkele malen het loodje zou leggen, maar dat was beter dan dat iedereen zwak kwam te staan. Jeroen en Rutger verschoten flink wat munitie en moesten telkens bij Lody komen bedelen. Lody voelde zich af en toe meer een lijder dan een leider. Het tij leek te keren toen Lody twee schilden extra kreeg. Nu was hij lastiger te treffen en de mariniers schoten goed op. Ronald I maakte nog een fout, door te vergeten een rooster te plaatsen. Zijn zorgvuldig opgebouwde spinnenleger kon nog niet worden ingezet, tot opluchting van de mariniers.

Lody heeft in zijn eentje de kamer schoongeveegd

De mariniers wilden een poging wagen via een zijgang de uitgang te bereiken, maar helaas wist Lody vakkundig de blauwe sleutel te mollen. Hij had van tevoren aangegeven dat hij nogal onhandig was met die dingen, maar de anderen drongen er toch op aan de sleutel te gaan halen. En inderdaad, de sleutel ging stuk. Lody probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de kamer leeg te halen, tussen de omgevallen kasten door. Hij moest er telkens voor zorgen dat hij zijn beurt weer eindigde op het rooster, om te voorkomen dat de spinnen de kamer binnenkwamen. Omdat Lody als laatste van de mariniers aan de beurt was, konden de anderen zijn positie niet overnemen.

Lody tijdelijk opgesloten in de kamer

Inmiddels was het al wat later op de avond geworden en begon de vermoeidheid toe te slaan. Monique wilde graag naar huis, maar Jeroen wilde toch eigenlijk ook wel het spel afmaken. Het speltempo werd wat opgeschroefd en de mariniers besloten niet op zoek te gaan naar het geheime wapen. Ze besloten direct richting de uitgang te gaan. Lody stormde naar binnen en schrok zich rot van de monsters. Er waren er meer dan de vorige keer, omdat nu ook Rutger meespeelde. Hij verschool zich in een nis en wachtte op de hulp van de anderen. Met zijn laatste granaat wist hij nog verdacht veel monsters op te blazen, maar toen ging ook bij hem het lichtje uit. Dat was het zesde punt voor Ronald I, die zo het spel toch nog wist te winnen. Ronald I had enkele beurten daarvoor namelijk zijn stapel kaarten opgebruikt, wat hem het vijfde punt opleverde.

de monsters die de uitgang beschermen

De mariniers bespraken nog even wat er mis ging en hoe dat een volgende keer kan worden voorkomen. De dubbele munitie was beter bevallen, maar nog niet ideaal. Er werd zelfs geopperd om een vast aantal kogels per fiche te geven en dat bij te houden met bijvoorbeeld een achtzijdige dobbelsteen. Zo kun je acht keer schieten met een kistje en daarna is het leeg. Dat vermindert de geluksfactor, maar zo gebruiken alle wapens wel even veel munitie. Toch het overdenken waard.

de mariniers en de monsters kijken naar gedode Lody

Naar foto's en verslagen
Naar boven / Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2005