Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Foto's en verslagen > 16-05-2004

Titel (5K) Verslag

A Game of Thrones, 16 mei 2004

Geschreven door Sandra

Aanwezigen: Bas, Joris, Rogier, Vincent, Sandra 

De startopstelling

A Game of Thrones is een bordspel dat gemaakt is naar aanleiding van het boek 'A Game of Thrones' van George R.R. Martin. Het spel speelt de verschillende veldslagen na die om deze troon woeden (naar ik verwacht: geen van de spelers had het boek gelezen). In eerste instantie werd dit spel op een spellendag in Amersfoort (3 april 2004) voor ons door Ronald uitgelegd, maar al snel bleek dat het wat langer zou duren als verwacht en dat het spel meer mogelijkheden zou bieden dan wij in eerste instantie konden overzien. Er werd besloten het spel na anderhalve beurt af te breken en een speciale dag te prikken om dit spel eens goed uit te proberen. 

Op 16 mei hadden we met 5 personen bij Bas afgesproken. Om kwart over 2 begonnen we met de uitleg (met dank aan Rogier die het hele spel thuis doorgewerkt had) en rond 3 uur begonnen we daadwerkelijk te spelen. De kleuren van de diverse spelers werd bepaald door het trekken van de startpositie kaarten. Daardoor ontstond de volgende verdeling (van noord naar zuid): wit - Joris, zwart - Sandra, rood - Bas, geel - Rogier, groen - Vincent. Het spelverloop is in het kort als volgt: eerst wordt (middels 3 actiekaarten) bepaald wat er deze beurt op het eiland gebeurt (bijv. voedselvoorraad controle, bieden op privileges, aanval van de wilde rovers). Daarna legt iedereen tegelijkertijd (en voor de andere spelers blind) in elk land / water waar hij een leger heeft staan een fiche neer: orders die het leger moet uitvoeren. Zo kun je ervoor kiezen een leger te laten bewegen / aanvallen of juist om dit leger een ander leger te laten ondersteunen. Deze orders worden uitgevoerd in de volgorde van de privileges die een iemand (middels bieden) verworven heeft. Het eiland is verdeeld in verschillende landen met verschillende eigenschappen. Zo leveren bepaalde gebieden voedsel of schildkrachten op, in andere staan burchten. Degene die als eerste 7 burchten bezit, wint het spel. 

De eerste beurt begon Joris naar het zuiden uit te breiden, terwijl Rogier de noordelijke richting uit ging. Sandra maakte een fout door niet naar het vastenland af te zakken, maar deze fout werd gelukkig niet door Bas afgestraft. Ook Vincent vergiste zich: in plaats van zich in eerste instantie in het zuiden van het land te concentreren, probeerde hij Bas in het midden in te sluiten. Dit leek een goede keuze, maar bleek later in het spel toch vergaande gevolgen te hebben. Joris probeerde met Rogier een afspraak te maken over de verdeling van de wateren aan de oostkant van het land. Rogier leek hierin mee te gaan, maar bleek uiteindelijk niet van zins om Joris de rechten in deze wateren te geven op voorwaarde dat Joris dan niet verder zou bouwen aan zijn vloot. Hiermee was al vroeg de toon gezet: Joris zou niet rusten voordat Rogier van het bord gevaagd zou zijn. Rogier en Vincent zochten elkaars gezelschap op om er zo voor te zorgen dat Rogier voldoende legers kon houden om een aanval te voorkomen. 

Rogier legt het spel uit / Vincent bekijkt wat hij het beste kan doen / Joris diep in gedachten

Het feit dat Vincent probeerde naar het noorden uit te breiden en hierbij de steun van Rogier kreeg, was een reden voor Bas om zijn ogen vooral op het zuiden van het land te houden. Maar intussen grensde Rogier ook aan de landen van Bas. Hierdoor werden er tijdens de verschillende veldslagen nogal wat ondersteunende en neutraliserende fiches gespeeld. Intussen speelde Sandra haar eigen spel. Dat betekende dat zij voornamelijk probeerde iedereen die haar aan wilde vallen ervan te overtuigen dat niet haar zwarte legers, maar de andere legers een bedreiging vormden. Een paar keer pakte dit goed uit en viel Joris Rogier aan in plaats van de burcht van Sandra af te pakken. Intussen pakte Sandra wel een land af van Joris en probeerde ze steeds sterker op het water te worden. Het verbond tussen Vincent en Rogier leek te werken: Vincent werd sterk genoeg om Bas aan te vallen. Toen deze aanval slaagde en Bas de hulp van Sandra inriep, leek haar dat een goede mogelijkheid om wat zuidelijker op het eiland terecht te komen. Ze voer op Vincent af en sloeg deze terug (met hulp van Bas), waardoor Bas zijn positie weer even zeker stelde. 

Intussen was het half 8: tijd om te eten! De laatste twee ronden zouden na het eten gespeeld worden. Bas had een heerlijke soep voor een heel weeshuis gekookt en de maaltijd bleek dan ook ruim voldoende te zijn.

Bas doet een zet in de derde ronde

De 5e ronde - Het zuiden begint groen en geel te worden

Ronde 7: Verwikkelingen tussen groen/geel en rood

Aan het begin van ronde acht bleek er iets veranderd te zijn: Vincent viel Rogier aan! Toen ook Sandra Bas aan ging vallen om zijn wateren te veroveren, was het hek van de damů niemand zou meer veilig zijn. Sandra probeerde Bas er nog van te overtuigen dat het verlies van twee legers in zijn eigen voordeel was, maar dat kon hij niet echt inzien. Het was duidelijk, er zou om de winst gespeeld gaan worden.

Ronde 8: Het plaatsen van de orders

Ronde 9: Bieden op de privileges

In de laatste ronde werd het zelfs nog hectischer, omdat iedereen nog een kans kreeg om zijn legers aan te vullen. Sandra kon de winst pakken door 7 burchten te veroveren, maar haar legers waren niet sterk genoeg. Toen ook nog eerst Joris en daarna Bas een burcht van haar afpakte, kon zij zeker niet meer winnen. Wel kon ze nog een andere burcht op Bas terug veroveren. Bas had intussen een verbond met Joris afgesloten om te voorkomen dat Rogier of Sandra zouden winnen. Maar toen Rogier Bas een aanbod deed om samen Joris' burcht aan te vallen waardoor Bas de winst zou pakken, kon Bas de verleiding niet weerstaan en gaf zijn steun aan Rogier. Door deze constructie zou Rogier tweede worden. Maar Bas had nu de smaak te pakken: hij viel Rogier in de rug aan, waardoor deze zijn burcht weer kwijtraakte. Vervolgens probeerde Bas ook nog een burcht van Sandra af te pakken. Maar zij kreeg hulp uit een onverwachte hoek: Vincent hielp haar, waardoor ze deze aanval kon weerstaan. 

De orders voor de laatste ronde

De laatste ronde !

Wanneer niemand 7 burchten heeft weten te veroveren na 10 beurten, eindigt het spel. De uiteindelijke uitslag is geworden: 
  • Bas (rood) met 6 burchten 
  • Joris (wit) met 5 burchten 
  • Sandra (zwart) met 5 burchten (maar helaas minder schildkrachten) 
  • Rogier (geel) met 4 burchten 
  • Vincent (groen) met 2 burchten 

 

De eindstand

De voedselvoorraden

Het was intussen 10 uur 's avonds. Er werd nog even nagekletst over het spel: wat vonden we er nou van? Hoewel het spel bij ons erg lang duurde (op de doos staat 2 tot 3 uur), had niemand het idee gehad dat het een erg langdradig spel is. Zeker doordat je veel tegelijkertijd met je medespelers speelt, hoef je nooit lang te wachten voordat je weer actief aan het spel deel kunt nemen. Verder waren we er allemaal van overtuigd dat we erg lief hadden gespeeld. Er waren wel wat verwikkelingen geweest, maar we hadden niemand echt van het bord gevaagd. En zeker in het begin hadden we daar goede mogelijkheden voor gehad. Dat werd ook genoemd als grootste nadeel bij dit spel: de startopstelling. Degene die met geel speelt, lijkt behoorlijk meer ruimte te hebben dan sommige andere kleuren (bijv. rood en zwart). Wanneer daar goed gebruik van wordt gemaakt, zijn bepaalde kleuren snel uitgespeeld. Ook het feit dat het spel echt in de laatste ronde werd beslist (behalve Vincent had iedereen nog een kansje om te winnen) werd door sommigen als een minpunt beschouwd. Persoonlijk denk ik dat onze defensieve speelwijze daar een oorzaak van is geweest. En eerlijkheidshalve moet ik toegeven, dat ik dat juist wel leuk vond: al die intriges gedurende het gehele spel en dan blijkt dat iedereen gewoon bijna even sterk is. Maar de tijd tikt door en Joris besloot naar huis te gaan. En om half 11 vonden Sandra, Rogier en Vincent het ook wel welletjes. We hadden in ieder geval een heel fijne dag gehad en geen van allen hadden we spijt van onze beslissing om een speciale dag in te plannen voor dit spel. 

De eindstand

Naar foto's en verslagen
Naar boven / Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2004