Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Puerto Rico het kaartspel

Titel (5K) Spelbeschrijving

Titel: Puerto Rico het kaartspel / San Juan
Ontwerp: Andreas Seyfarth
Tekeningen: Franz Vohwinkel
Producent:
Alea / Ravensburger
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 45-60 minuten
Taal: Nederlands / Duits

Puerto Rico het kaartspel / San Juan

Spelmateriaal:
11
0 speelkaarten, 1 gouverneurkaart, 5 rollenkaarten, 5 handelshuiskaartjes, 1 blocnote, 1 potlood

 

Introductie: Door het kiezen van bepaalde rollen proberen de spelers zo waardevol mogelijke gebouwen te bouwen. Het spel is een eenvoudigere bewerking van het Puerto Rico bordspel.


Voorbereiding: Elke speler krijgt een indigoververij. Vervolgens worden alle kaarten geschud en elke speler krijgt er 4 in zijn hand. De 5 rollen worden open op tafel gelegd en de startspeler krijgt de gouverneurkaart. De handelshuiskaartjes worden ook geschud en op een stapel gelegd. De speelkaarten hebben in het spel meerdere functies. Open op tafel zijn het gebouwen die gebouwd zijn. Gesloten op een gebouw zijn het geproduceerde goederen. Gesloten onder een gebouw zijn het overwinningspunten. In de handen van spelers is het geld.

 

Een spelbeurt: De gouverneur begint het spel. In zijn beurt mag een speler een van de overgebleven rollen kiezen en uitvoeren. Nadat iedere speler een rol heeft gekozen, schuift de gouverneurkaart door naar de volgende speler en begint een nieuwe ronde, waarin alle rollen weer beschikbaar zijn. Een rol is van invloed op alle spelers. De speler die een rol kiest krijgt daarnaast nog een extra privilege. Er zijn 5 rollen waaruit de spelers kunnen kiezen:

 

De vijf rollenkaarten en de gouverneurkaart

 

De bouwmeester: Iedere speler mag nu een gebouw uit zijn hand bouwen tegen betaling van de bouwkosten. De bouwmeester krijgt zelf 1 kaart korting.

 

De opzichter: Iedere speler mag nu één productiegebouw laten produceren. Daartoe wordt er een kaart van de trekstapel gesloten op gelegd. Elk productiegebouw mag maximaal één kaart hebben. De opzichter mag een tweede gebouw laten produceren.

 

De handelaar: Iedere speler mag nu één van zijn geproduceerde goederen verkopen. Er wordt een handelshuiskaartje omgedraaid om de prijs te bepalen die een goed oplevert. De handelaar mag een tweede goed verkopen.

 

De handelshuiskaartjes
Indigo / Suiker / Tabak / Koffie / Zilver

 

De goudzoeker: Deze levert alleen wat op voor de speler die de rol kiest, namelijk één kaart van de stapel.

 

Deze vier rollen zijn ook bekend in het Puerto Rico bordspel. In het kaartspel wordt een nieuwe rol geïntroduceerd: De raadsheer. Iedere speler krijgt 2 kaarten van de stapel, waarvan er één mag worden behouden. De raadsheer zelf heeft de keuze uit 5 kaarten.

 

 

De vijf productiegebouwen

 

De gebouwen die de spelers bouwen leveren niet alleen winstpunten op, maar beïnvloeden ook het spel.  Allereerst zijn er 5 verschillende productiegebouwen. Dit zijn tevens de enige gebouwen waarvan de spelers er meer mogen bouwen. Er zijn 5 soorten goederen, die verschillende waardes hebben bij het handelshuis. Hoe duurder het productiegebouw hoe groter in het algemeen de opbrengst bij verkoop. 

 

Verder zijn er 24 paarse gebouwen. Een aantal gebouwen heeft een gelijksoortig gebouw in het Puerto Rico bordspel, maar een aantal is ook volledig nieuw.

 

De gebouwen hebben invloed op de verschillende fases. 

 

Bouwmeesterfase:

De smederij geeft één korting op de bouw van een productiegebouw. De steengroeve geeft één korting op de bouw van een paars gebouw. De werkplaats geeft één kaart van de stapel na het bouwen van een paars gebouw. Het armenhuis geeft één kaart van de stapel als je na het bouwen nog maximaal één kaart in handen hebt. De zwarte markt geeft de mogelijkheid om te betalen met goederen in plaats van met geld. Met een kraan mag over een ander gebouw heen gebouwd worden, wat een reductie van de kosten geeft.

 

 

Opzichterfase:

Het aquaduct geeft de mogelijkheid een extra goed te produceren. De bron geeft één kaart van de stapel als ten minste twee goederen worden geproduceerd. Er handig in combinatie met het aquaduct. 

 

Handelaarfase:

Het handelsstation geeft de mogelijkheid een extra goed te verkopen. De marktstand geeft één kaart van de stapel als ten minste twee goederen worden verkocht. Erg handig in combinatie met het handelsstation. De markthal geeft voor één goed een extra kaart bij verkoop. 

 

Goudzoekerfase:

De goudgroeve geeft de kans op een extra kaart. 

 

 

Raadsheerfase:

Het archief geeft de mogelijkheid een handkaart af te leggen in plaats van de zojuist verkregen kaarten. De prefectuur zorgt er voor dat je twee kaarten mag behouden in plaats van één. 

 

Daarnaast zijn er kaarten die niet op een specifieke fase van toepassing zijn.

De bibliotheek verdubbelt het privilege voor de speler die een rol kiest. 

 

Aan het einde van een ronde wordt de gouverneurkaart doorgegeven aan de volgende speler. Nu wordt er gecontroleerd of iemand gebruik wil maken van zijn kapel. Dan mag er een handkaart gesloten onder het gebouw worden gelegd. Deze levert aan het eind van het spel één overwinningspunt op. Vervolgens wordt er gekeken of iemand meer dan 7 kaarten in handen heeft. Dan moet het overschot afgelegd worden. In het geval dat een speler een toren heeft gebouwd, mag hij 12 kaarten in handen houden.

 

Monumenten:

Er zijn 3 gebouwen die geen functie hebben, maar alleen maar punten opleveren. Dat zijn de monumenten standbeeld, zuil en ridder.

 

 

Grote gebouwen:

Zoals bekend uit het Puerto Rico bordspel zijn er ook gebouwen die een wisselend aantal punten opleveren.

De gildenhal levert 2 punten op per gebouwd productiegebouw.

Het raadhuis levert 1 punt op per gebouwd paars gebouw.

De triomfboog levert punten op naarmate er meer monumenten zijn gebouwd.

Het paleis levert punten op naarmate er meer punten gescoord zijn.

 

Het einde: Zodra iemand zijn twaalfde gebouw heeft gebouwd, wordt deze bouwmeesterfase nog afgemaakt. Daarna worden de punten geteld.

 


Waardering: Het spel is wat lichter dan het Puerto Rico bordspel. Het heeft als grote voordelen dat je bijna niets hoeft uit te zoeken en meteen kunt beginnen. Er zijn weinig kleine spelonderdelen die zoek kunnen raken, dus je kunt het spel eenvoudig meenemen op reis. Er zijn leuke combinaties mogelijk met de verschillende gebouwen. Het spel speelt lekker vlot weg en blijft interessant. Een nadeel is de grotere geluksfactor dan bij het bordspel en het gebrek aan mogelijkheden om de andere spelers dwars te zitten. Ze zijn er wel, maar veel minder dan bij het bordspel. Al met al is het een prima spel. Aanrader.


Opmerking
: Over de uitvoering zijn wat meer opmerkingen te maken dan over het bordspel. 

 

 

Het scoreblokje

 

Het scoreblokje en het potlood in het spel zijn eigenlijk overbodig. Daarnaast hadden de rollen en de handelshuiskaartjes ook op speelkaarten gedrukt kunnen worden, zodat het een compleet kaartspel was geweest. Maar dan had het spel waarschijnlijk niet meer in de kleine Alea serie gepast. De Nederlandse versie heet Puerto Rico het kaartspel. De buitenlandse versie heet San Juan. Dat is nog terug te vinden in het spel. De eerste editie van het spel heeft nog San Juan op de achterzijde van de kaarten staan, het gevolg van een overijverige medewerker in Duitsland. In een volgende editie zal dat worden aangepast. 

 

 

De achterzijde van de speelkaarten

 

Ook staat achterop de spelregels een advertentie voor het Puerto Rico bordspel met als titel: "De hoofdstad kent u nu ! Waarom niet ook de rest van het eiland ?" Dat verwijst duidelijk naar de titel San Juan. De gebruikte foto is trouwens van een Duits exemplaar van het Puerto Rico bordspel. Verder zijn er nog wat slippertjes in de regels, zoals benamingen die niet overeenkomen tussen kaarten en spelregels. De volgorde van de gebouwen in de spelregels is eveneens niet helemaal duidelijk. Deze hadden beter gesorteerd kunnen worden, hetzij alfabetisch, hetzij op fase. Maar goed, dat zijn allemaal details, die eigenlijk geen invloed op het spel hebben. De sfeer is duidelijk gelijk gehouden aan het bordspel en daarin is Ravenburger prima geslaagd.

 

 

Strategie: Het lijkt erop dat de gebouwen die bonussen geven bij productie en/of verkoop interessant lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Het kost te veel "tijd" om echt voordelig te zijn. Het sterkste gebouw lijkt de bibliotheek, maar ook de prefectuur is zeer interessant. Houd telkens goed in de gaten wat het doel van het spel is: punten verzamelen en niet zo maar willekeurige gebouwen te bouwen. Soms kan het verstandig zijn even te wachten met bouwen, zodat je later een goed gebouw kunt bouwen. Het is duidelijk dat de grote gebouwen je deze punten moeten geven. De gildenhal lijkt daarbij het beste, omdat je daarna, bijvoorbeeld in combinatie met de smederij, veel goedkope productiegebouwen kunt bouwen. De kapel geeft je goedkoop punten, maar vaak beperkt het je in je mogelijkheden door het gebrek aan handkaarten. Het is verstandig om een groot gebouw vast te houden, omdat je het wellicht de rest van het spel niet meer tegen zult komen. De raadsheer is in eerste instantie geen goede rol om te kiezen, omdat je daarmee andere spelers ook helpt. Later in het spel kan hij wel interessant worden, vooral in combinatie met bibliotheek en/of prefectuur. Houd goed in de gaten wanneer het spel afgelopen kan zijn. Tot slot: onthoud de volgorde kaartjes van het handelshuis, zodat je weet wanneer bepaalde goederen veel zullen opleveren. 

 

 

Variant: Mik Svellov heeft op zijn website Brett & Board een variant gepubliceerd (in mei 2004) waarmee San Juan/Puerto Rico het kaartspel is uit te breiden tot maar liefst 8 spelers. Je hebt 2 sets van het spel nodig en afhankelijk van het aantal spelers wordt een aantal kaarten toegevoegd en worden er enkele nieuwe rollen geïntroduceerd (zelf te maken). Hieronder volgt een samenvatting.

De toe te voegen kaarten:

Aantal spelers Extra productiegebouwen Extra indigoplantages Extra paarse gebouwen Extra speciale gebouwen
5 spelers 2 van elk +1 1 van elk 1 van elk
6 spelers 4 van elk +2 2 van elk 1 van elk
7 spelers 6 van elk +2 3 van elk 2 van elk
8 spelers 8 van elk +2 3 van elk  2 van elk

De toe te voegen rollen:

Bij 5 spelers: een extra goudzoeker.

Bij 6 spelers: een kolonistenschip. Er worden net zoveel kaarten opengelegd als het aantal spelers. Om beurten mag iedere speler en één nemen. Het privilege van bibliotheek is een extra kaart te nemen, waardoor de laatste speler geen kaart krijgt.

Bij 7 spelers: de kapitein. De kapitein kiest een goed. Iedereen mag (geen òf alle) goederen van deze soort onder de productiegebouwen schuiven. Dit zijn aan het eind van het spel overwinningspunten. De kapitein mag één extra goed van een andere soort ook verschepen. Met de bibliotheek mag een extra goed worden verscheept.

Bij 8 spelers: de burgemeester. Deze rol wordt bewaard tot de volgende ronde. Deze speler mag zijn beurt doen nog voor de nieuwe gouverneur. Daarna wordt de rol weer beschikbaar gesteld.

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2004

Met dank aan Ravensburger voor een recensie exemplaar.