Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Puerto Rico

Titel (5K) Spelbeschrijvingen

MenuUpdateEmailInfo

 

Titel: Puerto Rico
Ontwerp:
 Andreas Seyfarth
Tekeningen: Franz Vohwinkel
Producent: 
Alea / Ravensburger
Aantal spelers: 3-5 (er is ook een 2-speler variant)
Leeftijd: 
Speelduur: 90-150 minuten
 

Puerto Rico

(13K)

Spelmateriaal:
5 spelborden, 16 kartonnen kaarten, 1 gebouwenbord, 49 gebouwen, 54 dubloenen, 58 plantages, 100 houten kolonisten schijfjes, 50 houten goederen, 50 overwinningspunten fiches. 

Introductie: De spelers bouwen plantages en gebouwen en door daar gebruik van te maken proberen ze overwinningspunten te verzamelen. Elke ronde maken de spelers daartoe gebruik van een andere rol, zoals bouwer, opzichter of goudzoeker.

(22K)

het (nog lege) spelbord van een speler

Voorbereiding: De voorbereiding is afhankelijk van het aantal spelers. Elke speler krijgt een eigen spelbord, een plantage en enkele dubloenen. De gebouwen worden klaargelegd op het gebouwenbord; de kolonisten en de overwinningspunten fiches worden geteld.

(5K)

Een spelbeurt: Een ronde lang is een van de spelers gouverneur. Nadat iedereen aan de beurt is geweest, wordt de volgende speler gouverneur. Om beurten kiezen de spelers een rol die ze mogen uitvoeren. Daarbij krijgen ze een speciaal privilege. Vervolgens mogen alle andere spelers ook deze rol uitvoeren, maar dan zonder dit privilege. De rol bepaalt welke aktie er ondernomen mag worden.

 

(6K)

vijf verschillende soort plantages

(4K)

Kolonist: Deze kan een nieuwe plantage bouwen op het spelbord van de speler. Als privilege bestaat de mogelijkheid om in plaats van een plantage een steengroeve te bouwen. Deze steengroeve kan er voor zorgen dat te bouwen gebouwen goedkoper zijn.

(5K)

Burgemeester: Deze zorgt ervoor dat het kolonistenschip aankomt, waardoor alle spelers nieuwe kolonisten krijgen. Als privilege krijgt de speler een extra kolonist. Alle spelers mogen de beschikbare kolonisten vrij verdelen over hun plantages en gebouwen. Alleen plantages en gebouwen die kolonisten hebben, kunnen hun werk doen. Aan het eind van de beurt van de burgemeester, wordt het kolonistenschip weer gevuld met een volgende lading kolonisten.

Bouwmeester: Deze kan een nieuw gebouw bouwen. Het bouwen van een gebouw kost geld. Als privilege is het gebouw 1 dubloen goedkoper. Tevens kunnen steengroeven (indien voorzien van een kolonist) korting geven op de aanschaf van een gebouw. De gebouwen variëren in kosten van 1 dubloen tot 10 dubloenen. Er zijn 3 soorten gebouwen: 1) produktiegebouwen, die de grondstoffen van de plantages omzetten in goederen. 2) speciale gebouwen, die extra voordelen bieden bij andere akties. 3) grote gebouwen, die extra overwinningspunten opleveren.

(5K)

de indigo produktiegebouwen (een kleine en een grote)

Opzichter: Deze zorgt ervoor dat er geproduceerd wordt. Alle plantages die kolonisten hebben, leveren grondstoffen af aan de produktiegebouwen. Als deze gebouwen ook kolonisten hebben, dan worden deze grondstoffen omgezet in goederen. Het overschot komt te vervallen. Als privilege krijgt de speler 1 extra grondstof van de geproduceerde grondstoffen naar keuze.

(5K)

Handelaar: Deze geeft de mogelijkheid 1 goed te verkopen aan het handelshuis. De speler ontvangt daarvoor een aantal dubloenen. In het handelshuis mag elk goed maar eenmaal voor komen. Als privilege krijgt de speler 1 extra dubloen voor zijn goed. Als aan het eind van de beurt van de handelaar het handelshuis vol is, wordt het weer geleegd.

(5K) Kapitein: Deze geeft de mogelijkheid goederen te verschepen in de klaarliggende schepen. Elk schip mag maar 1 soort goederen laden en alle schepen moeten verschillende goederen laden. Elk goed dat geladen wordt, levert voor de speler 1 overwinningspunt fiche op. Als privilege krijgt de speler 1 extra overwinningspunt fiche. Het laden van de schepen is verplicht. Aan het eind van de beurt van de kapitein moeten alle spelers al hun overgebleven goederen op één na afgeven, tenzij ze over een pakhuis beschikken. Als aan het eind van de beurt van de kapitein één of meerdere schepen volledig gevuld zijn, dan worden deze weer geleegd.

Goudzoeker: Deze levert de speler 1 dubloen op. De andere spelers krijgen niets.

De rollen die niet gekozen worden, worden voorzien van 1 dubloen. Zo worden de minder interessante rollen vanzelf interessant om te kiezen, want het geld is voor degene die de rol kiest.

De gebouwen: Alle gebouwen zijn wel interessant, niet alleen om de mogelijkheden die ze bieden, maar ook omdat ze overwinningspunten waard zijn. Van elk gebouw is er maar een beperkt aantal aanwezig. Verder mag elke speler van elk gebouw maar maximaal één exemplaar bouwen.  Uiteraard zijn de produktiegebouwen erg belangrijk. Zonder deze gebouwen worden er geen goederen geproduceerd en komen er dus ook geen overwinningspunten fiches binnen. Alleen voor de grondstof maïs is geen produktiegebouw nodig. Twee interessante gebouwen in het begin van het spel zijn de hacienda en het hospitium. De eerste geeft bij het bouwen van plantages een gratis extra plantage, de tweede geeft bij het bouwen van plantages, direct een gratis kolonist. Maar uiteraard zijn er meer interessante gebouwen. Zo moet je niet vergeten een pakhuis te bouwen, zodra je een goede produktielijn hebt en op tijd beginnen met de grote gebouwen voor de overwinningspunten.

(6K)

de hacienda en het hospitium

Einde: Het spel bereikt de laatste ronde, zodra één van de volgende drie gebeurtenissen plaatsvindt:

De ronde wordt nog afgemaakt en dan kan de winnaar worden bepaald. Alle spelers tellen hun overwinningspunten fiches, plus de overwinningspunten van hun gebouwen, plus de bonuspunten die de grote gebouwen opleveren (mits deze voorzien zijn van een kolonist). Winnaar is degene met het grootste totaal.


Waardering: Dit is weer een waardige aanvulling voor de geweldige Alea serie. Het spel is erg goed gebalanceerd en biedt vele wegen naar de overwinning. De spelbeurten gaan relatief snel, zodat je niet al te lang hoeft te wachten. Als spellenliefhebber kun je hier geen miskoop aan doen. Top.

(5K)

Opmerking: De spelregels bevatten vele kleine details, die je in eerste instantie nogal kunnen overweldigen. Maar als je eenmaal aan het spelen bent, blijkt het allemaal heel erg mee te vallen. Puerto Rico is trouwens het eerste spel in de serie dat ook de blauwe driehoek van Ravensburger op de doos heeft. Daarmee wordt geprobeerd de verkoop van de Alea spellen te stimuleren. De spellen zijn voornamelijk geliefd bij de spellenliefhebbers en nog niet ontdekt door het grote publiek. 

Het spel is inmiddels (april 2003) ook in het Nederlands verschenen. Het zal voorzichtig op de markt worden gebracht. Het spel bevat tevens de spelregels voor twee spelers. De vertaling is verzorgd door spellenvereniging het Duivelsei.

(5K)

Strategie: Ik heb het spel nog niet vaak genoeg gespeeld om daar al een oordeel over te geven. Wel is het duidelijk dat je het doel van het spel niet uit het oog moet verliezen: overwinningspunten. Grijp dus elke gelegenheid aan om daar zoveel mogelijk van binnen te krijgen. Maar vergeet ook niet de grote gebouwen in te schakelen, omdat deze net dat beetje extra kunnen geven. Let er bijvoorbeeld ook op dat je maximaal twee koffieplantages kunt inschakelen, omdat er toch niet meer koffie te produceren is. Koop op de juiste momenten de juiste gebouwen en zorg dat je daar dan ook de middelen voor hebt. Houdt er ook rekening mee dat spelers die na jou aan de beurt zijn, ook nog een rol mogen kiezen. Als je bijvoorbeeld niet voldoende geld hebt om te bouwen, zorg dan voor inkomsten, want wellicht kiest een speler die na jou aan de beurt is voor de bouwmeester. Dan krijg je alsnog de mogelijkheid om te bouwen. Vergis je ook niet in de kracht van de steengroeves, die korting geven op de aanschaf van gebouwen.

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2002

Met dank aan Ravensburger voor een recensie exemplaar