Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Nuclear Risk

Titel (5K) Spelbeschrijvingen

MenuUpdateEmailInfo

 

Titel: Nuclear Risk - variant voor Risk
Ontwerp:
Ronald Hoekstra, gebaseerd op andere varianten
Producent:
Aantal spelers: 3 tot 6
 

Nuclear Risk

Spelmateriaal:
Het basisspel is Risk. De rode pionnen worden gebruikt als kernwapens. Tevens zijn er een aantal fiches nodig. Er komen 2 extra verbindingen op het bord, namelijk Madagascar - West-AustraliŽ en Oost-AustraliŽ - Peru. En verder wordt het aantal bonuslegers voor de werelddelen Zuid-Amerika, Afrika en AustraliŽ met 1 verhoogd. De beginopstelling wordt gedaan zoals bij Risk, met dien verstande, dat in elk gebied minimaal 1 en maximaal 4 legers mogen worden geplaatst. Het aantal legers per persoon: bij 6 spelers 21, bij 5 spelers 25, bij 4 spelers 30 en bij 3 spelers 35.

Een variant voor Risk, zelf samengesteld uit diverse andere varianten.

(22K)

oorspronkelijke bordindeling van Risk

Kernwapens: Kernwapens mogen worden gebouwd na de tweede beurt en mogen gebruikt worden na de derde beurt. Het aantal kernwapens mag niet het aantal conventionele legers in een gebied overschrijden. In plaat van 2 verkregen conventionele legers, kan gekozen worden voor 1 kernwapen. Kernwapens kunnen niet worden verkregen door middel van kaarten. Kernwapens worden niet verplaatst (tenzij ze gebruikt worden en worden dan van het bord verwijderd). Kernwapens mogen niet worden gebruikt voor een aanval op het gebied van waaruit ze afgeschoten worden. Kernwapens kunnen gebruikt worden voor een aanval of voor verdediging. De lancering bij een aanval mislukt bij een dobbelsteenworp van 1 op een apart geworden dobbelsteen. Het kernwapen wordt dan zonder resultaat van het bord verwijderd.

Een spelbeurt van een speler bestaat uit de volgende fases:

Legers plaatsen: De speler mag bonuslegers voor werelddelen en/of kaarten plaatsen op willekeurige door de speler bezette gebieden. Bonuslegers voor werelddelen kunnen worden gebruikt voor kernwapens. Bonuslegers voor kaarten kunnen te allen tijd worden geplaatst (dus ook in de beurt van een tegenstander !).

Bijbouwen: De speler krijgt het aantal gebieden dat hij bezit gedeeld door 3 (naar beneden afgerond), met een minimum van 3, aan legers. Denk hierbij aan de mogelijkheid van de aanschaf van kernwapens. Deze mogen op willekeurige door de speler bezette gebieden worden geplaatst.

Aanvallen:

Wanneer een speler ten minste 1 gebied heeft veroverd met een conventioneel leger, dan krijgt hij aan het eind van zijn beurt een kaart.

Kaarten: De kaarten die een speler verdient, kan hij op een willekeurig moment inwisselen voor conventionele legers. Een ruiter levert 8 legers op, een soldaat 6 en een kanon 4. Dit geldt echter alleen als de speler het op de kaart vermelde gebied bezit ! Er is geen maximum aan het aantal kaarten dat een speler mag bezitten. Zodra er geen kaart meer op de stapel ligt, krijgt iedere speler de gelegenheid kaarten in te wisselen, voordat de volgende speler aan de beurt is (om te voorkomen dat iemand een kaart inlevert en deze kaart direct weer van de stapel kan trekken).

Nuclear Wasteland: Een land dat wordt leeggeschoten door kernwapens wordt nuclear wasteland. Daartoe komen 3 fiches en een leger (ter identificatie) van de schietende speler op het gebied te liggen. In de fase 'Nuclear Wasteland' verwijdert een speler van alle gebieden waarop zijn fiches liggen er 1 (ook van zojuist beschoten gebieden). Een nuclear wasteland gebied dat alleen maar grenst aan andere wasteland gebieden verliest echter geen fiche. Wanneer het laatste fiche uit een gebied wordt verwijderd, wordt ook het leger verwijderd. Vanuit een aangrenzend gebied kunnen nu legers naar dit gebied worden verplaatst. Dit geldt niet als een verovering. Gebieden die fiches bevatten mogen geen conventionele legers bevatten. Nuclear wasteland telt niet als bezet gebied en verbreekt derhalve een bonus voor een werelddeel.

Verplaatsen: Een speler mag al zijn conventionele legers naar aangrenzende (door hem bezette of lege) gebieden verplaatsen. Daarbij mogen geen gebieden zonder conventionele legers komen te zitten.

Nuclear Escalation: Elk gebied dat meer kernwapens dan conventionele legers bezit, krijgt te maken met nuclear escalation. Alle kernwapens die een overschot vormen moeten worden afgevoerd. Dit afvoeren gebeurt door de spelers in volgorde, te beginnen met de speler wiens beurt het is.

Het afschieten van deze kernwapens heeft een grotere kans op mislukking en wel bij elke oneven worp op een voor elke raket apart geworpen dobbelsteen.

Specials:

Einde: Degene die na de afgesproken tijd de meeste gebieden bezit heeft gewonnen. Bij een gelijke stand, wordt er telkens een beurt verder gespeeld, totdat iemand heeft gewonnen.


Waardering: Deze variant werkt verrassend goed. Het geeft een hele nieuwe wending aan het spel Risk. Na afloop van het spel begrijp je meteen ook beter de gedachten achter de koude oorlog. De kernwapens zorgen voor een heel explosief evenwicht. Degene die als eerste begint met schieten, zal er meestal niet veel aan over houden. Je moet heel voorzichtig met de kernwapens omgaan. Je mag er niet te weinig van hebben ten opzichte van de tegenstanders, maar als je er teveel van hebt, dan zal er waarschijnlijk een gezamenlijke tegenaanval volgen. De kernwapens zorgen er echter wel voor dat er veel minder grote concentraties conventionele legers ontstaan. Deze kunnen namelijk in een klap van het bord worden gevaagd. Je kunt af en toe een tactische aanval doen, zodat er in een buurtland een overschot aan kernwapens ontstaat. Ik zou zeggen, probeer het zelf ook eens en laat me weten wat je er van vindt. Ik vind het in ieder geval een geslaagde variant. Goed.

Opmerking: Omdat bij het afschieten van een kernwapen ook medespelers kunnen verdedigen, bestaat er de kans dat niemand reageert. Om de vaart in het spel te houden kun je aankondigen welk gebied je beschiet met een kernwapen. Vervolgens pak je het kernwapen en maak je er een trage boog mee door de lucht naar het desbetreffende gebied. Iedereen heeft de tijd om te verdedigen met een kernwapen, totdat het wapen het bord weer raakt. Op deze manier moet iedereen snel beslissen of ze de verdediging aan de andere spelers overlaten.

Strategie: Hoewel kernwapens in verhouding duur zijn en geen bescherming bieden tegen een conventionele aanval, zijn ze wel cruciaal in dit spel. Een speler met een tekort aan kernwapens, zal het spel mijns inziens zeker niet winnen. Stel de wedloop echter zo lang mogelijk uit als je daar de kans toe hebt. Probeer tevens je gebieden te groeperen, zodat je kernwapens meer gebieden tegelijk kunnen beschermen. Soms kun je met een nuclear wasteland bepaalde gebieden even bescherming bieden tegen een aanval, doordat er enkele beurten geen aanval uit die richting kan komen. Zorg er trouwens wel voor dat je op tijd weer deze gebieden in kunt bewegen. Je kunt er ten slotte gratis naar binnen lopen.

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 1999