Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Medina

Titel (5K) Spelbeschrijvingen

MenuUpdateE-mailInfo

 

Titel: Medina
Ontwerp:
 Stefan Dorra
Tekeningen: Franz Vohwinkel / Mathias Dietze
Producent: 
999Games
Aantal spelers: 3-4
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 60 minuten
 

Medina

(14K) (12K)

Spelmateriaal:
1 spelbord, 4 zichtschermen, 4 torenfiches, 4 paleisfiches, 169 houten speelstukken

Introductie: De oude woestijnstad Medina is in verval. De spelers zijn de sjeiks die de stad weer gaan opbouwen. De speler die dat het beste doet mag zich als beloning Prins van Medina noemen.

(5K)

Voorbereiding: Elke speler krijgt een zichtscherm, alle vier de daken in één kleur en een hele verzameling houten speelstukken. Er wordt 1 witte marktkraam op het bord gezet, evenals de vier witte hoektorens.

(31K)

het spelmateriaal

Een spelbeurt: Om beurten plaatsen de spelers precies 2 houten speelstukken op het bord. Dit gaat net zolang door totdat niemand meer speelstukken kan plaatsen. Dan kunnen de punten worden geteld. De verschillende speelstukken hebben verschillende functies, die hieronder zullen worden uitgelegd.

(2K) Paleissegment. Er zijn paleissegmenten in vier verschillende kleuren. Het eerste element mag op een willekeurige plaats worden gezet, maar alle overige segmenten van dezelfde kleur moeten aansluiten bij de eerdere delen. Kan dit niet meer, dan mag een nieuw paleis worden opgestart. Paleizen van verschillende kleuren mogen elkaar niet raken, ook niet diagonaal. Hoe meer segmenten een paleis heeft, hoe meer punten hij waard is.

 

(1K) Paleiskoepel. Elke speler heeft vier koepels in zijn eigen kleur. Daarmee kan hij paleizen claimen en wel van elke kleur paleis één. Zodra een paleiskoepel op een paleis is geplaatst, kunnen geen nieuwe paleissegmenten meer worden toegevoegd. Op elk paleis mag maar één koepel worden geplaatst. Aangezien iedereen aan de paleizen bouwt, moet je op het juiste moment een paleis claimen. Niet te vroeg, want dan levert het paleis te weinig punten op, en niet te laat, want dan is iemand anders je voor. Als alle spelers een paleis in dezelfde kleur hebben geclaimd, dan worden de overige paleissegmenten in die kleur die nog niet zijn geplaatst, uit het spel verwijderd. Als er nog maar één speler paleiskoepels heeft, dan is hij verplicht er elke beurt ten minste één uit te spelen.

 

(1K) Stal. Stallen worden gebruikt om een paleis uit te breiden, zelfs als het al een koepel heeft. Stallen mogen alleen aan paleissegmenten worden aangesloten en ze mogen maar aan één paleis aangesloten worden. De stallen leveren de eigenaar van het paleis extra punten op. Je moet dus erg zuinig zijn op je stallen, maar ze ook weer niet te laat inzetten.

 

(1K) Marktkraam. De marktkramen vormen de marktstraat. Een marktkraam mag slechts aan precies één andere marktkraam grenzen op het moment dat hij wordt geplaatst. De marktstraat kan zodoende slechts aan de twee uiteinden groeien. Als beide uiteinden doodlopen, pas dan mag een nieuwe marktstraat worden opgestart. De marktkramen verhogen de waarde van aangrenzende paleizen.

 

(1K) Stadsmuur. De stadsmuren mogen alleen aangrenzend aan één van de vier torens worden geplaatst, of aan een reeds bestaande muur. Zo groeien de muren vanuit de torens naar elkaar toe, maar ze mogen elkaar niet raken. De stadsmuren verhogen de waarde van aangrenzende paleizen.

(6K)

Paleisfiches

De speler die als eerste een paleis in een bepaalde kleur claimt, krijgt het bijbehorende fiche. Als iemand anders later in het spel een groter paleis in dezelfde kleur krijgt, dan neemt hij het fiche over. De grootte van een paleis wordt bepaald door zowel de paleissegmenten als de stallen. Het paleisfiche is zoveel punten waard als het getal dat erop staat. De oranje paleizen zijn dus het belangrijkste.

Torenfiches

De speler die als eerste een paleis in het bezit neemt of heeft die aan een stadsmuur grenst, krijgt het fiche van de toren waar die stadsmuur uit voortkomt. Als iemand anders later in het spel een ander paleis aan die stadsmuur krijgt, dan neemt hij het fiche over. Het torenfiche is zoveel punten waard als het getal dat erop staat. De toren van vier is dus het belangrijkste.

(5K)

Einde: Het spel eindigt, als niemand meer speelstukken kan plaatsen. Nu kan iedereen zijn punten tellen. Elk paleissegment levert de eigenaar een punt op, evenals elke stal. Verder levert elke horizontaal of vertikaal aangrenzende stadsmuur of marktkraam voor de eigenaar van het paleis ook een punt op. Daarbij worden de paleis- en torenfiches geteld, die de speler in zijn bezit heeft. Winnaar is degene met de meeste punten. 


Waardering: Medina is een prachtig en toegankelijk spel. De eerste keer zal het wellicht wat droog overkomen, maar dat is het zeker niet. Het belangrijkste aspect van het spel is dat je zo lang mogelijk probeert uit te stellen dat je het achterste van je tong laat zien. Je wilt voortdurend al je opties open houden, maar je moet toch op tijd toeslaan. Naarmate je het spel vaker hebt gespeeld, zul je ook het belang van de fiches in gaan zien en daar bewust naar toewerken. Aanrader.

(4K)

Opmerking: De Nederlandse uitvoering van het spel heeft een andere doosvoorkant dan de oorspronkelijke Duitse versie. Bij de vertaling is de Duitse versie goed aangehouden. Toch zijn er twee opmerkingen. In de Duitse versie worden het geen marktkramen genoemd, maar zijn het bezoekers van de markt. En verder wordt in het hoofdstukje over stallen ineens gesproken over marktkramen. De bedoelde uitspraken gaan echter over de stallen. Op de achterzijde van de doos staat een spelvoorbeeld, waarin (uiteraard?) weer een fout is te ontdekken. De groene speler heeft twee oranje paleizen geclaimd, wat niet is toegestaan. In de vakindeling van de Nederlandse versie staat trouwens nog het Duitse logo van Hans im Glück.

Probleem: Er kan enige onduidelijkheid zijn over het claimen van de torenfiches. Uit de spelregels (zowel de Duitse als de Nederlandse) is niet geheel duidelijk of je met eenzelfde paleis een torenfiche weer terug kunt claimen. Als speler A torenfiche 1 heeft geclaimd en speler B bouwt aan dezelfde stadsmuur een paleis, dan neemt hij het torenfiche van speler A over. Als speler A zijn paleis nu weer uitbreidt met een stal die weer grenst aan dezelfde stadsmuur, neemt hij dan het torenfiche weer terug ? Hierover kan men van mening verschillen en het is dus zaak voordat het spel begint hier overeenstemming over te bereiken.

(4K)

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2002

Met dank aan 999Games voor een recensie exemplaar