Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Maharadja

Titel (5K)Spelbeschrijving

Titel: Maharadja / Raja
Ontwerp: Wolfgang Kramer & Michael Kiesling
Tekeningen: Franz Vohwinkel
Producent: Phalanx Games / Amigo
Aantal spelers: 2 tot 5 spelers
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Speelduur: 90 minuten
Taal: Nederlands / Duits

Maharadja / Raja

Spelmateriaal:
1 spelbord, 5 houten architecten, 1 houten maharadja, 5 actieschijven met 2 pijlen, 35 paleizen in 5 kleuren, 100 huizen in 5 kleuren, 7 gouverneurs, 7 karakterkaarten, 60 goudstukken, 7 blauwe actiefiches, 5 overzichtskaarten

 

Het spelbord

Introductie: De spelers zijn Indiase onderkoningen in de 16e eeuw en proberen de maharadja te behagen door het land te verfraaien. Ze reizen van stad naar stad om paleizen en huizen te bouwen, gesteund door vertrouwelingen. De eerste speler die er in slaagt om zeven paleizen te bouwen wint het spel.


Voorbereiding: Elke speler krijgt een actieschijf, een architect, 7 paleizen en 10 huizen in dezelfde kleur. Verder begint elke speler met 15 goud. De architecten worden tezamen met de maharadja op het startveld gezet. De karakterkaarten 1 tot en met 6 worden naast het bord gelegd en de 7 gouverneurs worden geschud en in willekeurige volgorde op het stedenspoor gelegd. De actiefiches en karakterkaart 7 worden alleen in het spel voor gevorderden gebruikt. De voorbereiding van het spel wordt gecompleteerd door het plaatsen van 4 huizen per speler op het bord en het kiezen van een karakterkaart.

 

 

Karakterkaart 7: de Yogi


Een spelbeurt: Aan het begin van een spelronde wordt de maharadja verplaatst naar de stad waarvan de gouverneur zich onderaan het stedenspoor bevindt. De gouverneur wordt vervolgens verplaatst tot boven de bovenste gouverneur op het stedenspoor. Nu kiezen alle spelers in het geheim op hun actieschijf twee acties uit. In volgorde van de karakterkaarten zijn de spelers nu aan de beurt om deze acties uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van deze acties kan de speelvolgorde nog worden gewijzigd. Als elke speler eenmaal aan de beurt is geweest, vindt er een puntentelling plaats bij de maharadja. Daarna begint de volgende ronde.

 

Puntentelling: Voor elke speler worden punten geteld in de stad waar de maharadja is. Hoe meer punten een speler haalt, hoe meer goudstukken hij verdient. Er zijn punten te scoren voor de aanwezigheid van de architect (1), de aanwezigheid van een huis (1), een buitenpaleis (1) of het centrale paleis (3). Als een speler geen punten scoort, verdient hij ook geen goud. Is een speler de enige die punten scoort, dan krijgt hij 5 goud bonus.

 

De actieschijf

 

Acties: Als een speler aan de beurt is, voert hij de acties uit die hij heeft gekozen met zijn actieschijf. Als hij de acties niet of niet geheel uitvoert, krijgen de andere spelers 2 goud uit de bank. Daarnaast is het mogelijk om met de architect te reizen. Er mag alleen gereisd worden langs dorpen waar huizen staan. In een dorp mogen maximaal 2 huizen staan. Als daar een huis van de speler staat, dan is het passeren gratis, anders moet aan de eigenaren van alle aanwezige huizen een goud worden betaald. Reizen is noodzakelijk, omdat alleen gebouwd mag worden in een stad waar de architect is.

 

Er zijn negen mogelijke acties, die ook dubbel gekozen mogen worden. Zo kun je kiezen voor 2 goud, het bouwen van een huis, het bouwen van twee huizen, waarvan er ten minste één in een stad moet worden gebouwd, het verplaatsen van een huis, twee nieuwe huizen uit de algemene voorraad halen, het bouwen van een paleis, het bouwen van een paleis en een huis, het veranderen van de volgorde op het scorespoor of het kiezen van een nieuwe karakterkaart.

 

Het bouwen is niet gratis. Elk huis kost 1 goud om te bouwen en elk paleis 12 goud. Om een huis te kunnen bouwen moet je dat wel in je voorraad hebben. Iedereen begint met 6 huizen in zijn voorraad. De rest zal dus moeten worden aangevuld. De karakterkaarten hebben naast een volgordenummer ook een speciale eigenschap. Het volgordenummer wordt niet alleen gebruikt om de beurtvolgorde te sturen, maar bepaalt ook de volgorde in geval van gelijke stand bij een puntentelling. 

 

 

de Grootvorst, de Koopman en de Priester

 

Karakterkaarten: De Grootvorst is altijd nummer 1. De Koopman geeft de speler in zijn beurt 1 goudstuk. De Priester zorgt er voor dat buitenpaleizen 2 punten waard zijn in plaats van 1. De Zwerfmonnik neemt de reiskosten van de speler voor zijn rekening. De Aannemer laat de speler gratis één (extra) huis bouwen of verplaatsen. De Bouwmeester ten slotte geeft de speler 3 korting op de bouw van een paleis.

 

 

de Zwerfmonnik, de Aannemer en de Bouwmeester


Het einde: Het spel eindigt na de puntentelling van de ronde waarin een speler zijn zevende paleis heeft gebouwd. Het spel eindigt ook na de puntentelling van de ronde waarin een gouverneur veld 10 op het stedenspoor bereikt.  In dat laatste geval wint de speler die de meeste paleizen heeft gebouwd. In geval van gelijke stand geeft het goud de doorslag.

 


Waardering: Ik heb het spel pas eenmaal gespeeld, maar dat was een zeer aangename ervaring. Je moet niet alleen kiezen welke acties je gaat doen, maar ook goed plannen wat je de komende beurten wilt gaan doen en welke karakters daarbij van belang zijn. Het is zaak direct fanatiek aan het spel deel te nemen, want het is lastig om een achterstand goed te maken. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, wat het spel erg interessant maakt. Het spelmateriaal is prachtig verzorgd, de spelregels laten eigenlijk geen vragen open en er is een variant toegevoegd voor gevorderde spelers. Wat wil je nog meer ? Geweldig.

 


Opmerking: De indeling van de doos is erg vreemd en onduidelijk. Het lijkt wel of de indeling en het spel helemaal niet bij elkaar passen. Erg jammer.

 

Verder kan het eind van het spel misschien een anti-climax zijn, omdat niemand de koploper meer van de winst af kan houden. Ik weet niet of die situatie zich vaak zal voordoen als het spel met gevorderde spelers wordt gespeeld. 

 

Je herkent in het spel elementen uit El Grande, ook een spel van Wolfgang Kramer. Allereerst natuurlijk de draaischijf, waarop in het geheim moet worden ingesteld wat je wilt gaan doen. Daarnaast de huizen, die net als de caballero's in El Grande uit de algemene voorraad naar je persoonlijke voorraad moeten worden gehaald om te kunnen worden ingezet. De wisselende beurtvolgorde, die in Maharadja wordt gestuurd door de karakterkaarten. Verder de beperkte spelduur door het stedenspoor en natuurlijk de meerderheden, nu niet in provincies, maar in steden. 

 


Strategie: Na één keer spelen kan ik daar nog niet veel over zeggen. Wel is het duidelijk dat je veel geld nodig hebt om te kunnen winnen. Als je eenmaal op een winnend spoor zit, is dat niet zo moeilijk. Omdat je een bepaalde puntentelling wint, krijg je veel geld en kun je veel bouwen. En als je veel bouwt, heb je ook weer grote kans op veel inkomsten. Aan de andere spelers is het dan zaak om daar een stokje voor te steken. Als je echter één of meer keren de boot mist, heb je weinig geld om te bouwen en zul je de volgende keer ook de boot missen. Het is duidelijk dat je direct vanaf het begin fanatiek aan de slag moet om in de race te blijven.

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2004

Met dank aan Phalanx Games voor een recensie exemplaar.