Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > The Lord of the Rings Risk Gondor & Mordor uitbreidingsset

Titel (5K)Spelbeschrijving

Titel: The Lord of the Rings Risk Gondor & Mordor uitbreidingsset
Ontwerp: Richard Borg
Tekeningen: 
Producent:
Hasbro (Parker)
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur:
Taal:
Nederlands

The Lord of the Rings Risk

Gondor & Mordor uitbreidingsset

Spelmateriaal:
Tweezijdig spelbord: een uitbreiding van het Lord of the Rings Risk met Gondor & Mordor en een bonusspel met Minas Tirith.

Benodigd om het bonusspel te spelen: het spelbord Minas Tirith, diverse bataljons in geel en groen (goede troepen) en rood en zwart (kwade troepen), 66 versterkingskaarten, 16 Minas Tirith-kaarten, 4 rode gevechtsdobbelstenen, 3 zwarte actiedobbelstenen. Let op: een deel van dit spelmateriaal komt uit het basisspel Lord of the Rings Risk.

Geschreven door: Enrico van Kessel

het spelbord voor de uitbreiding op Lord of the Rings Risk

Introductie: Deze uitbreidingsset is een uitbreiding op Lord of the Rings Risk. Ook met deze uitbreiding is het spel voor maximaal 4 spelers en verloopt het spel op dezelfde wijze als het basisspel. Het verschil met het basisspel is echter dat het spelbord is uitgebreid en er daarnaast ook extra speelfiguren en avontuurkaarten aan zijn toegevoegd. Deze uitbreiding wordt in deze spelbeschrijving verder niet uitgewerkt en beoordeeld. In Spelmagazijn kun je ook een beschrijving van het basisspel vinden.

Als bonus bij deze uitbreidingsset is een afzonderlijk spel voor 2 personen bijgevoegd: Het beleg van Minas Tirith & de slag op de velden van Pelennor. Dit bonusspel wordt in deze spelbeschrijving beschreven. In dit spel wordt de slag om Minas Tirith gevoerd door de goede troepen van Gondor en de kwade troepen van Sauron. Als de goede troepen Minas Tirith met succes weten te verdedigen en twee kwade leiders gevangen nemen winnen zij het spel, lukt het Saurons troepen echter om Minas Tirith te veroveren dan zegevieren de kwade troepen.

 

het spelbord voor het beleg van Minas Tirith & de slag op de velden van Pelennor

Voorbereiding: De spelers kiezen elk een rol van de goede of de kwade troepen. De versterkingskaarten en de Minas Tirith-kaarten worden afzonderlijk geschud en gedekt naast het spelbord gelegd. De diverse bataljons (infanterie, cavalerie en wezens) en leiders worden over de spelers verdeeld. De goede troepen hebben geen wezens. De bataljons worden overeenkomstig de beginopstelling op het spelbord geplaatst, de resterende bataljons dienen als voorraad.

 

Een spelbeurt: Het spel wordt in rondes gespeeld. Elke ronde bestaat uit 3 beurten. In de eerste ronde begint de goede speler, in de tweede ronde de kwade speler, in de derde ronde weer de goede speler en zo wisselt de speelvolgorde gedurende het hele spel. De speler die de ronde mag beginnen gooit de drie zwarte actiedobbelstenen. De beurt van een speler bestaat uit vier stappen:

1. Kies een actiedobbelsteen
De actiedobbelsteen die je kiest, bepaalt het aantal versterkingskaarten dat je in stap 2 mag pakken.

2. Pak versterkingskaarten
Afhankelijk van de actiedobbelsteen die je gekozen hebt, mag je nu versterkingskaarten pakken. Dit aantal loopt uiteen van 0 (als je een 6 gekozen hebt) tot 5 (als je een 1 gekozen hebt).
De versterkingskaarten leg je open voor je neer.
Het getal op de actiedobbelsteen komt overeen met het aantal acties dat in stap 4 uitgevoerd mag worden. Het komt erop neer dat wanneer je veel versterkingskaarten hebt mogen pakken, je later weinig acties mag uitvoeren (en andersom).

 

versterkingskaarten


3. Wissel kaarten in
Je mag één of meer setjes versterkingskaarten inwisselen. Een setje kaarten bestaat uit drie dezelfde kaarten (3 infanterie-, 3 cavalerie- of 3 wezenkaarten). In tegenstelling tot het gewone Risk telt één van elke soort niet als setje.

Wanneer een setje ingeleverd wordt, pakt de speler de bovenste kaart van de Minas Tirith-stapel. Als deze kaart betrekking heeft op jouw troepenmacht, dan mag je de kaart houden en leg je deze open voor je neer. Heeft de kaart betrekking op de tegenstander, dan het je pech gehad en moet je de kaart afleggen. Deze kaart is uit het spel.

Als op een kaart die je ingewisseld hebt je eigen schild staat, dan hebt je de mogelijkheid om per beurt een keer speciaal in te wisselen. Dit geeft je de mogelijkheid tot één van de volgende mogelijkheden:

a. Pak de bovenste twee kaarten van de Minas Tirith-stapel en kies één van beide kaarten. Leg de andere kaart af;
b. Kies een kaart voor jouw troepen uit de Minas Tirith-aflegstapel;
c. Pak een bataljon van de soort dat je setje aangeeft en zet het in een gebied naar keuze waar troepen van jou staan.

Je mag nooit meer dan 6 versterkingskaarten voor je hebben liggen. Als je er 7 of meer hebt, dan moet je kaarten inwisselen.

 

Minas Tirith-kaarten


4. Voer acties uit
Het aantal acties dat je uit kunt voeren komt overeen met het aantal ogen op de actiedobbelsteen die je in stap 1 gekozen hebt.

Er zijn drie soorten acties die je tijdens je beurt met je troepen kunt uitvoeren: troepenverplaatsing, afstandsaanval en grondaanval. Elke actie kost een actiepunt. Je mag je acties in willekeurige volgorde uitvoeren en een leger mag dezelfde actie zo vaak je wilt herhalen, met uitzondering van een afstandsaanval. Wanneer je al je actiepunten verbruikt hebt, is je beurt voorbij. Als er nog actiedobbelstenen liggen, mag je tegenstander er nu een kiezen en zijn beurt spelen. Zijn alle drie de actiedobbelstenen reeds gebruikt, dan begint er een nieuwe ronde.

a. troepenverplaatsing
Je kunt je troepen verplaatsen naar gebieden waar je zelf al troepen hebt staan of waar nog geen troepen staan. Verplaatsing naar vijandelijke gebieden is niet toestaan.
Troepen naar een gebied verplaatsen kost één actiepunt, ook al bestaat je troepenmacht in dit gebied uit meerdere bataljons. Het is toegestaan je troepenmacht in een gebied te splitsen en ze te verplaatsen naar twee of meer gebieden, maar elk gebied kost je een actiepunt.

Cavaleriebataljons mogen twee gebieden verplaatst worden voor een actiepunt, leiders zelfs maximaal drie gebieden.

Daarnaast is het mogelijk om versterkingen op het spelbord te plaatsen als je de bijbehorende Minas Tirith-kaart hebt. Kwade troepen hebben nog de mogelijkheid om één Mumakil-bataljon (een van de wezens) van een gebied in te wisselen voor drie infanteriebataljons.

Voor verplaatsing van en naar de muren en het gebied van Minas Tirith zijn enkele aanvullende regels van toepassing:
- er mogen geen cavaleriebataljons op de muren geplaatst worden;
- goede bataljons of leiders mogen niet direct vanaf de muren verplaatst worden naar de aangrenzende gebieden buiten de muren. Ze moeten via de ladders afdalen en vervolgens door de poort naar buiten;
- de poort is gesloten voor kwade troepen die de stad proberen binnen te vallen.
- kwade infanteriebataljons en leiders mogen alleen vanaf de aangrenzende gebieden verplaatsen naar de muren van Minas Tirith als zij de bijbehorende Minas Tirith-kaarten (belegeringstoren en/of stormladders) hebben.

 

de kwade troepen van Sauron

b. afstandsaanval
Als je in een gebied tenminste één (kruis)boogschutterbataljon hebt, mag je uit dat gebied schieten op een vijandelijk gebied. Ieder bataljon mag maar één keer per beurt een afstandsaanval uitvoeren.
Het bereik van een (kruis)boogschutter is 1 of 2 gebieden, waarbij je over muren en bezette gebieden heen kunt schieten. Je treft een vijandelijk bataljon indien je met de rode gevechtsdobbelsteen een 6 gooit. Je kunt je hiertegen niet verdedigen.

Als de kwade troepen schiet op goede bataljons in een gebied met een vaandel van Gondor (de gebieden op de muren), dan mag je per twee kruisboogschutters slechts één dobbelsteen gooien.

Als je bij een afstandsaanval een bataljon of leider verliest, haal je deze van het spelbord en geeft deze aan je tegenstander.

 

de goede troepen van Gondor

c. grondaanval
Je kunt ieder vijandelijk gebied aanvallen dat grenst aan een gebied met jouw troepen. Je mag een gebied zo vaak aanvallen als je wilt, maar iedere aanval kost een actiepunt. Je moet minimaal één bataljon hebben in het gebied waarvandaan je aanvalt en je kunt maximaal met drie bataljons aanvallen. Je gooit evenveel gevechtsdobbelstenen als het aantal bataljons waarmee je aanvalt.

De verdedigende partij gooit met 2 dobbelstenen ter verdediging (of 1 dobbelsteen indien er slechts één verdedigend bataljon op het gebied staat).

De hoogste dobbelstenen van de aanvaller en verdediger worden met elkaar vergeleken: als de aanvaller hoger heeft gegooid wint hij. Is de dobbelsteen van de verdediger gelijk of hoger, dan wint de verdediger. Hetzelfde wordt gedaan voor de op een na hoogste dobbelsteen.

Als je bij een grondaanval een bataljon of leider verliest, haal je deze van het spelbord en geeft deze aan je tegenstander. Je bepaalt zelf welk bataljon je verliest.

Als de speler met de goede troepen een of meerdere zessen gooit (ongeacht of deze speler aanviel of verdedigde), dan moeten de bij het gevecht betrokken kwade bataljons één gebied terugtrekken naar hun kant van het slagveld voor iedere 6 die de speler met de goede troepen heeft gegooid. Als ze niet terug kunnen trekken, verliezen ze één bataljon per gegooide 6. Bovendien mogen de kwade troepen geen acties meer uitvoeren deze beurt.

De leiders vormen op zichzelf geen bataljon, maar zorgen voor extra kracht in zowel aanval als verdediging voor de bataljons die in hetzelfde gebied staan. Aan het einde van een beurt moeten je leiders in een gebied met eigen bataljons staan, anders wordt de leider van het spelbord verwijderd. Datzelfde gebeurt als er twee leiders van dezelfde kleur in een gebied staan.

 

achterzijde versterkingskaart en Minas Tirith-kaart

Het einde: Het spel is direct afgelopen als:
1. er twee kwade leiders zijn gesneuveld: de goede troepen hebben gewonnen.
2. er één of meer kwade bataljons het Minas Tirith-gebied bezetten: de kwade troepen hebben gewonnen.

Als geen van deze doelen wordt bereikt, is het spel afgelopen als de laatste versterkingskaart wordt gepakt. De speler met de meeste punten wint in dit geval het spel.

De puntentelling is als volgt:
- één punt voor elk vijandelijk infanteriebataljon dat je hebt verslagen;
- twee punten voor elk cavaleriebataljon dat je hebt verslagen;
- vijf punten voor elke leider die je hebt verslagen;
- drie punten voor elk bataljon wezen dat je hebt verslagen (alleen van toepassing voor de goede troepen);
- drie punten als de stadspoort is gevallen (alleen van toepassing voor de kwade troepen);
- twee punten voor elke muur of deel van Minas Tirith dat bezet is (alleen van toepassing voor de kwade troepen). 


Waardering: Omdat ik het spel nog niet vaak genoeg heb gespeeld, is er nog geen goede waardering te geven. Het is mij al wel duidelijk geworden dat er diverse spelregels zijn opgenomen die op meerdere manieren zijn te interpreteren. Ook zijn er regels opgenomen die later tegengesproken worden. Hierdoor wordt de indruk gewekt alsof het spel (te) snel uitgebracht is en er daardoor onvoldoende tijd is geweest om de spelregels goed uit te werken. De tijd die er nu nodig is om het spel op gang te krijgen is dermate groot dat er veel spelers al voortijdig zullen afhaken. Jammer, want het spelmateriaal nodigt wel uit tot spelen. Als ik het vaker gespeeld heb, volgt er meer...

Opmerkingen Enrico:

 

Een deel van het originele spelbord met eenheden

 

Opmerkingen Spelmagazijn:

 

De verwachting was dat de uitbreiding niet alleen een extra borddeel zou brengen, maar ook speelstukken waarmee het basisspel ook met 5 en 6 spelers gespeeld kan worden, zoals het originele Risk. Helaas is dat niet het geval.

Strategie: Omdat de goede troepen in de minderheid zijn, is het niet verstandig om aan het begin van het spel een grondgevecht met de kwade troepen aan te gaan. Hierdoor kan er al snel een bres in de verdediging worden geslagen. Wellicht is het verstandiger om de kwade troepen door de boogschutters vanaf de muur van Rammos Echor met pijlen te beschieten. Hierdoor kunnen wellicht enkele sterke bataljons worden uitgeschakeld.

 

 

Lijstje: Voor diegenen die vergeten zijn een lijstje te maken voordat de eenheden uit het basisspel en de uitbreiding werden samengevoegd volgt hieronder een geheugensteuntje.

 

Uit het basisspel: 3 rode dobbelstenen, 2 zwarte dobbelstenen, 42 versterkingskaarten, 2 jokers, 12 groene cavalerie, 2 groene leiders, 2 gele leiders, 12 gele boogschutters, 40 zwarte infanterie, 5 zwarte ruiters, 6 zwarte trollen, 2 zwarte leiders, 1 rode leider.

 

Uit de uitbreiding: 1 rode dobbelsteen, 1 zwarte dobbelsteen, 22 versterkingskaarten, 16 Minas Tirith-kaarten, 20 groene infanterie, 6 groene cavalerie, 1 groene leider, 3 gele cavalerie, 5 zwarte wargruiters, 10 rode kruisboogschutters, 4 rode Mumakils.

 

 

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

 

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2004

Met dank aan Hasbro voor een recensie exemplaar.
Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen