Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Australia

   Spelbeschrijving

Titel: Australia
Ontwerp: Wolfgang Kramer en Michael Kiesling
Tekeningen: Walter Pepperle, Harald Lieske
Producent: Ravensburger
Aantal spelers: 2 tot 5 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 60 tot 90 minuten
Taal: Nederlands, Italiaans, Engels, Frans

Australia

Spelmateriaal:
Spelbord, 75 rangers, 5 vliegtuigen, 5 waarderingsstenen, 42 kaarten, 24 industrialiseringsfiches, 24 natuurbeschermingsfiches, 44 munten, 5 spelersborden en 1 windmolen (voor de gevorderdenversie).

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: Australië is in het begin van de 20er jaren van de vorige eeuw een werelddeel in opkomst. Door industriële projecten komt de economie tot bloei, maar tegelijkertijd moeten er projecten opgestart worden om de unieke flora en fauna te beschermen. Als leider van een groep rangers heb je de opdracht om zowel natuurbeschermingsprojecten als ook industriële projecten te realiseren.

 


Voorbereiding: Iedere speler kiest een kleur (de beschikbare kleuren zijn afhankelijk van het aantal spelers) en legt de rangers en het vliegtuig voor zich. De waarderingssteen leg je op het veld 0/100 van het scorespoor. Op iedere regio van het spelbord wordt een natuurbeschermingsfiche open neergelegd. De industrialisatiefiches worden geschud, waarna er op iedere regio blind één neergelegd wordt. De kaarten worden naar hun rugzijde gesorteerd en per stapel afzonderlijk geschud. Van elke stapel worden blind 8 kaarten genomen en op een stapeltje naast het spelbord gelegd. De overige kaarten gaan uit het spel. Beginnend bij de startspeler neemt iedere speler om de beurt een kaart van een stapel naar keuze in de hand, totdat iedereen 2 kaarten heeft.

 

 

 

het spelbord


Een spelbeurt: Er wordt met de wijzers van de klok mee gespeeld. Iedere keer als je aan de beurt bent, moet je 2 acties uitvoeren. Je kunt daarbij kiezen uit de volgende 3 acties (2 keer dezelfde actie mag ook):

 

1. Vliegen

Je verplaatst je vliegtuig naar een regio naar keuze. Het maakt niet uit of er al een vliegtuig van een andere speler staat. Ligt er een nog niet omgedraaid industrialiseringsfiche in de regio, dan draai je dit om.

 

2. Een kaart uitspelen

Je kunt een kaart uitspelen om rangers in te zetten en om dollars te innen. Je mag alleen maar een kaart uitspelen die dezelfde kleur heeft als de regio waarin je staat. Als je de juiste kleur kaart niet op handen hebt, mag je tegen betaling van 3 dollar een willekeurige kaart uitspelen. Op de uitgespeelde kaart is aangegeven hoeveel rangers je mag plaatsen en hoeveel dollar je krijgt. Deze rangers moet je inzetten in de regio waar je vliegtuig staat. Verder moet je de nieuwe rangers altijd in één basis plaatsen. In deze basis mogen geen rangers van andere spelers staan, wel van jezelf. Je mag ook minder rangers inzetten dan op de kaart aangegeven is. Als je besluit geen rangers in te zetten, krijg je 2 punten en de op de kaart aangegeven dollars. De kaart wordt afgelegd en tenslotte pak je nog een nieuwe kaart van een stapel naar keuze.

 

kaarten

 

3. Rangers terugtrekken

Je mag uit een of meer bases in een regio waarin je vliegtuig staat tot maximaal 4 rangers terugtrekken en naast je spelersbord plaatsen. Deze rangers kun je in latere beurten opnieuw inzetten.

 

Naast beide acties mag je tegen betaling van 4 dollar één eigen ranger van een willekeurige basis naar een andere basis verplaatsen. Deze basis moet onbemand zijn of bezet met eigen rangers.

 

Door het plaatsen of terugtrekken van rangers kunnen natuurbeschermings- of industraliseringsprojecten worden voltooid. Een natuurbeschermingsproject is voltooid als alle bases in een regio bezet zijn door minimaal 1 ranger. Een industrialiseringsproject is voltooid als het aantal rangers in een regio precies gelijk is aan het aantal dat op het openliggend industrialiseringsfiche staat vermeld. Een project dat voltooid is wordt direct gewaardeerd, maar dan moet de speler die aan de beurt is wel melden dat het project voltooid is. Deze speler krijgt 3 bonuspunten voor het gereed melden van het project. Verder krijgt iedere speler één punt voor elke ranger die in de regio staat. Staat de ranger op een basis met een schip, dan levert deze ranger zelfs 2 punten op. Als de waardering van een project is afgerond, wordt het betreffende fiche van de regio verwijderd.

 

industrialiseringsfiche en natuurbeschermingsfiche

 

Het is mogelijk dat door het plaatsen van rangers meer dan 1 project tegelijkertijd afgerond wordt. Deze projecten worden dan één voor één gewaardeerd. Land je met je vliegtuig in een regio waardoor er een industrialiseringsfiche omgedraaid moet worden, en het aantal rangers is gelijk aan het aantal dat op het fiche vermeld staat, dan mag je het project direct gereed melden en laten waarderen.

 


Het einde: Het spel eindigt aan het einde van de ronde waarin alle kaartenstapels helemaal gebruikt zijn en minimaal één speler zijn laatste kaart uitgespeeld heeft. Je krijgt dan nog punten voor het aantal dollars dat je over hebt. De speler met de meeste punten wint het spel.

 Waardering: Er zijn van die spellen die tussen een servet en een tafellaken inzitten: net te lastig voor een familiespel en net te eenvoudig voor de liefhebbers van échte strategische spellen. Australia is er zo een. Het is zeker geen spel dat zichzelf speelt, daarvoor heb je voldoende invloed. Voor degenen die de eenvoudige spellen wel ontgroeid zijn, maar de ingewikkelder strategische spellen nog een te grote uitdaging vinden, is Australia zeker een aanrader. Aardig

 


Opmerking Enrico: De indeling van de doos is prima. Voor het spelmateriaal zijn aparte vakjes en het spelbord dekt deze vakjes dusdanig af dat het spelmateriaal goed op zijn plaats blijft liggen.

In de spelregels is ook een variant voor gevorderden opgenomen. Hierbij wordt een windmolen gebruikt. Als je een kaart uitspeelt terwijl je vliegtuig in het gebied met de windmolen of een aangrenzend veld staat, heb je naast de al genoemde mogelijkheden ook de mogelijkheid om rangers op een rangerlijst te plaatsen. Iedere keer wanneer een industrialiseringsfiche met een windmolen wordt omgedraaid, wordt de waarde van de windmolen met 1 verhoogd. Na iedere waardering van een industrialiserings- of natuurbeschermingsproject wordt het fiche op de windmolenlijst gelegd. Als de lijst vol is, vindt een windmolenwaardering plaats. Hierbij krijgt de speler die de meeste rangers op de rangerlijst heeft staan, het aantal punten dat de windmolen aangeeft. De volgende speler krijgt de helft van de punten en een eventuele derde speler daar weer de helft van. Na de waardering wordt per speler de helft van de rangers weer verwijderd. Deze gaan terug naar de voorraad van de spelers.

 

windmolen

 

Het is jammer dat je bij Australia niet het gevoel hebt met het thema van het spel te spelen. Het spel speelt zich af op de kaart van Australië, maar daarmee is ook de enige link met het land gelegd. Ook de combinatie van natuurbeschermingsprojecten en industrialiseringsprojecten doet vermoeden dat deze elkaar moeten tegenwerken. Dit is in de meeste gevallen echter niet het geval.

 

Opmerking Spelmagazijn: Het komt bij dit spel vooral aan op goed opletten. Kan ik al ergens waarderen? En zo nee, hoe kan ik daar dan voor zorgen? Kan ik meerdere regio's tegelijk waarderen? Dat opletten kan nogal vermoeiend worden en het spelplezier bederven. Je bent telkens bang dat je ergens iets vergeet.

 


Strategie: Probeer een goed evenwicht te vinden tussen het plaatsen van rangers en het incasseren van dollars. Als je in het begin te veel rangers plaatst, kan het gebeuren dat je in een later stadium op de beslissende momenten rangers tekort komt. Zet je daarentegen te weinig rangers op het spelbord, dan loop je het risico naast de punten te grijpen bij de waardering van projecten.

Rangers die op kruispunten staan, kunnen in 4 regio's meedelen in de punten. Deze plaatsen zijn daarom vaak erg nuttig.

Realiseer je dat je voor je extra actie 4 dollar moet betalen. Deze actie is dus alleen interessant als het je minimaal 4 punten oplevert.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2006

Met dank aan Ravensburger voor een recensie exemplaar.
Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen