Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spellensessies > 2008.2

Titel (5K) Spellensessies 2008.2

12 juni 2008

Locatie: bij Saskia in Amsterdam vanaf 20.00u. Aanwezigen: Hans van Tol, Willem, Saskia en Ronald I. The Gamemaster Hans van Tol kwam deze avond langs om het prototype van De Ontembare Stad: Het Verraad te laten testen. Sacha zou ook komen, maar zij werd op het laatste moment vervangen door Willem. Willem had De Ontembare Stad nog nooit gespeeld, dus dat moest ook nog worden uitgelegd. Hans speelde zelf niet mee, maar wilde het spel met drie spelers observeren. Aangezien Het Verraad nog niet helemaal klaar is, zal ik er niet veel over vertellen. Er komt in ieder geval een Zwarte Meester in spel, die door de spelers gezamenlijk wordt gestuurd. De Zwarte Meester kan het spel ook winnen en met hem één van de spelers. Het spel kwam rustig op gang, maar daarna ontstond de strijd. Saskia was het eerste slachtoffer en Ronald I kon in zijn beurt, Willem een slag toebrengen en daarmee voldoende punten scoren voor de overwinning. Hij haalde daarbij maar liefst 10 punten. Daarna werd er nog een half uur over Het Verraad gepraat en mogelijkheden tot aanpassingen. Hans zag daar wel mogelijkheden in en maakte diverse aantekeningen. De voorgestelde veranderingen zullen met andere groepen worden getest. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.

Spellensessies overzicht

31 mei 2008

Locatie: bij Sonja en Michiel in Leiden vanaf 15.00u. Corrie en Ronald I gingen op kraamvisite bij Sonja en Michiel. Uiteraard kwam er aan het einde van de middag nog een spelletje op tafel. Michiel kwam met Toutankhamon aanzetten. In dit spel verzamelen de spelers voorwerpen uit een piramide. Dit doen ze door telkens een zelfgekozen aantal plaatsen langs het voorwerpenspoor naar voren te gaan. De voorwerpen zijn in verschillende aantallen aanwezig. Zodra alle voorwerpen van een soort verzameld of gepasseerd zijn, vindt een waardering plaats. De speler met de meeste voorwerpen, wint de waarde van het voorwerp aan punten. De nummer twee nog de helft. Daarnaast zijn we nog wat bijzondere voorwerpen, waarmee je voorwerpen kunt stelen of die voorrang geven in geval van een gelijk spel. Degene die als eerste de piramide bereikt, krijgt nog een jokervoorwerp. Het spel ging heel erg gelijk op. Tegen het einde kaapte Ronald I nog net voor Michiel de joker weg. Ronald I had er zelf niets meer aan, maar daarmee voorkwam hij dat Michiel het spel won. Een grote teleurstelling voor Michiel, want alle anderen werden nu gedeeld eerste. Eindstand: Sonja 25, Corrie 25, Ronald I 25, Michiel 24. Een verrassend einde en een beteuterde Michiel. Een spel dat snel te leren is, geen geluksfactor kent en ook nog een lekker vlot speelt. Altijd handig voor dit soort gelegenheden.

Spellensessies overzicht

29 mei 2008

Locatie: bij Saskia in Amsterdam vanaf 20.00u. Aanwezigen: Leonie, Sandra, Saskia en Ronald I. Een bescheiden opkomst. Ronald I had Giganten der Lüfte meegenomen en voorbereid. Het was voor iedereen de eerste keer dat het spel gespeeld werd. De spelers proberen ieder een vloot zeppelins te bouwen. Hoe beter en duurder de zeppelins, hoe meer punten ze waard zijn. Om de zeppelins te bouwen heb je kennis en materialen nodig. Deze kennis en materialen leveren dobbelstenen aan en met behulp van deze dobbelstenen kun je meer kennis en materialen proberen te kopen of zeppelins bouwen. Er zijn 3 soorten dobbelstenen: witte, rode en zwarte met oplopende dobbelsteenwaardes. De hoogste waarde op een witte is 3, de hoogste waarde op een zwarte is 8. De kennis, materialen en zeppelins staan op kaartjes en op deze kaartjes staat aangegeven met hoeveel en welke dobbelstenen je ze mag proberen te kopen, bijvoorbeeld 2 witte, 1 rode en 1 zwarte. Daarnaast staat er een waarde op het kaartje, bijvoorbeeld 12. Als je besluit het kaartje te kopen, gooi je alle dobbelstenen die je op basis van je kennis en materialen mag gooien, met een maximum van 3 per kleur, bijvoorbeeld 3 witte, 3 rode en 1 zwarte. Uit deze worp kies je de beste stenen om het kaartje te kopen. Daarbij tel je nog eventuele bonussen die sommige kaartjes je opleveren. Als je dan ten minste de waarde van het kaartje bereikt, is de aankoop geslaagd. Zo verzamelen de spelers steeds meer en hogere dobbelstenen en natuurlijk zeppelins, die punten opleveren. Als de grote Hindenburg is gebouwd of op alle stapels zeppelin-kaartjes nog maximaal één kaart ligt, is het spel afgelopen. Het spel verloopt lekker vlot en als je aan het systeem gewend bent, kun je het ook beter plannen. Saskia had een spelregel verkeerd begrepen en liep daardoor steeds achter de feiten aan. Sandra startte heel voortvarend, maar kreeg daarna wat tegenslagen te verduren. De strijd ging dan ook tussen Ronald I en Leonie. Uiteindelijk bleek Leonie het spel gewonnen te hebben en als het spel langer geduurd had, had ze haar voorsprong alleen maar uitgebreid. Eindstand: Leonie 19, Ronald I 18, Sandra 9, Saskia 2. Daarna werd nog even snel Shanghaien uitgeprobeerd, een nieuwe aanwinst voor 2 spelers. Saskia en Sandra speelden tegen Ronald I, terwijl Leonie een sanitaire stop maakte. In 8 rondes verzamelen de spelers kaartjes in verschillende kleuren en waardes, door middel van dobbelsteenworpen. Wie aan het eind van het spel de hoogte totaalwaarde in een kleur heeft, verdient de waarde van de tegenstander in die kleur. Dat blijkt heel listig te zijn en naar mate het spel vorderde, gingen de spelers daar steeds meer op letten. Eindstand: Ronald I 19, Saskia/Sandra 14. Leonie wilde het spel direct lenen voor de naderende vakantie.

Spellensessies overzicht

17 mei 2008

Locatie: bij Willem en Sacha vanaf 14.00u. De verjaardag van Sacha. Na de high tea stelde Willem voor om Puerto Rico te gaan spelen. Ronald I en Rutger wilden wel meedoen en uiteindelijk schoof ook Ronald II aan. Hij wist niet precies meer hoe het spel gespeeld moest worden. Rutger schoof meteen een stoel op, zodat hij niet direct na Ronald I zou zitten. Ronald I en Rutger kozen beiden meteen voor de bouwhut en het was duidelijk dat de steengroeves snel zouden gaan. Willem probeerde zijn favoriete strategie uit, maar dat lukte niet erg. Ronald II volgde vooral de adviezen van de anderen op en later ook nog van Enrico. Ronald I dacht op rozen te zitten, toen Willem onverwacht de kapitein koos in plaats van de verwachte Landbouwer of Handelaar. Dat was een streep door de rekening van Ronald I en het duurde even voordat hij deze klap te boven was. Zijn kostbare tabak lag nu ongebruikt in een schip te wachten en telkens moest hij zijn tabak daar bij laden, in plaats van het te verkopen. Langzaam maar zeker begonnen Willem en Ronald II veel geld en punten te verzamelen, dus vond Rutger het tijd om het spel af te maken. Hij liet snel het kolonistenschip komen en toen waren de manschappen op. De puntentelling moest uitmaken wie er had gewonnen. Gebouwen: Ronald II 20, Ronald I 18, Willem 18, Rutger 13. Verschepingspunten: Rutger 20, Willem 10, Ronald I 8, Ronald II 8. Bonuspunten: Ronald I 10, Ronald II 7, Willem 7, Rutger 5. Totaalscore: Rutger 38, Ronald I 36, Willem 35+, Ronald II 35. Een spannende eindscore. Later op de avond werd er o.a. nog Koe zoekt boer (een vlot en luchtig kaartspelletje) en Factory Fun (een van de laatste exemplaren die de gasten nog voor Sacha hadden weten te bemachtigen) gespeeld.

Spellensessies overzicht

15 mei 2008

Locatie: bij Saskia in Amsterdam vanaf 20.00u. Aanwezigen: Seb, Saskia en Ronald I. Een bescheiden opkomst. Ronald I had Aquaretto meegenomen en dat kwam dan ook op tafel. Aquaretto is een vervolg op Zooloretto. Dit keer met waterdieren. De vaste kooien zijn verdwenen, maar zijn vervangen door flexibele bassins. De spelers kunnen zelf bepalen hoe de bassins worden uitgebreid, als ze maar binnen het park blijven en natuurlijk mogen verschillende dieren niet in hetzelfde bassin. In het begin mag je 3 bassins hebben, maar als je je dierentuin uitbreidt, mag je er maximaal 5 hebben. Bij elk 3-tal dieren dat je in een bassin hebt, krijg je 1 munt en bij elk 5-tal dieren, krijg je een medewerker. Deze kun je inzetten aan de kassa (elke munt levert aan het einde 1 punt op), bij het voeren (elk dier met een vissymbool levert aan het einde 1 punt op), als manager (de strafpunten worden gehalveerd) of als trainer (elk aangrenzend trainbaar dier levert aan het einde 1 punt op). Uiteraard kun je de medewerkers met behulp van een verplaatsingsactie een andere baan geven. Het was voor de spelers even aftasten en iedereen was meer met zijn eigen dierentuin bezig dan met de andere spelers. Eindstand: Ronald I 37, Saskia 30, Seb 28. Dat vroeg om een revanche. Nu werd er veel meer naar de anderen gekeken en leken de scores lager uit te vallen. Maar tegen het einde vielen de meeste zaken toch weer op hun plaats. Seb had weliswaar de meeste dieren, maar de minste bonuspunten. In het eerste spel had Seb als enige strafpunten en nu waren het Saskia en Ronald I die strafpunten hadden. Toch was het weer Seb die laatste werd. Eindstand: Saskia 33, Ronald I 31, Seb 30. Ronald I en Saskia waren erg te spreken over het spel. Tot slot van de avond nog snel een spelletje Yspahan. Ronald I richtte zich vooral op leveren van goederen in de wijken, terwijl de anderen zoveel mogelijk gebouwen probeerden te bouwen. Saskia was de enige die wat op de karavaan probeerde. Eindstand: Ronald I 74, Seb 67, Saskia 65. Het spel had iets langer geduurd dan gepland, dus gingen Ronald I en Seb snel naar huis. De schaaltjes met chips en worteltjes waren intussen allemaal leeg...

Spellensessies overzicht

8 mei 2008

Locatie: bij Corrie in Uithoorn vanaf 20.00u. Aanwezigen: Seb, Jeroen V, Sacha, Saskia, Corrie en Ronald I. Saskia wilde graag Stone-Age uitproberen en Ronald I had de regels voorbereid. Sacha bleek het echter al gespeeld te hebben en verzorgde de uitleg. In Stone-Age herken je veel elementen, bijvoorbeeld uit De Kathedraal, Leonardo en Sint Petersburg. De spelers beginnen met een stam van 5 inwoners. Deze inwoners worden ingezet op het spelbord om acties uit te voeren. Zo kun je ze op jacht sturen om voedsel te verzamelen, ze kunnen gaan werken om 4 verschillende grondstoffen te verzamelen, ze kunnen gereedschappen maken, graan verbouwen of nieuwe stamleden verwekken. Daarnaast kunnen ze hutten gaan bouwen of ontdekkingen doen. Deze laatste twee acties kosten grondstoffen, maar leveren tijdens en aan het einde van het spel punten op. Het jagen en grondstoffen verzamelen gaat met behulp van dobbelstenen. Voor elk stamlid dat je inzet, mag je een dobbelsteen gooien. Het eindresultaat deel je door een bepaalde waarde (bij hout bijvoorbeeld door 3 en bij goud door 6). Dit resultaat rond je naar beneden af en dan weet je hoeveel je hebt verzameld. Met behulp van gereedschappen kun je het dobbelsteenresultaat nog enigszins aanpassen.  Nadat alle stamleden zijn ingezet, voeren ze hun werk uit en nadat iedereen gewerkt heeft, moeten ze natuurlijk eten. Zo gaat het spel een tijdje door, totdat een van de stapels te bouwen hutjes leeg is, of er geen nieuwe ontdekkingskaarten meer zijn. Dan begint de uitgebreide puntentelling. Sommige kaarten worden vermenigvuldigd met het aantal stamleden dat je hebt, andere weer met het aantal hutjes en weer andere met het aantal gereedschappen. Van andere kaarten moet je weer zoveel mogelijk verschillende hebben. Seb had tijdens het spel veel punten verzameld en had zich alleen geconcentreerd op zoveel mogelijk verschillende kaarten. Ronald I en Saskia richtten zich meer zoveel mogelijk verschillende gebieden. Uiteindelijk bleek Seb toch het beste pad gevolgd te hebben. Eindstand: Seb 207, Ronald I 191, Saskia 182. Het spel verliep lekker vlot, maar de spelers vonden het jammer dat er zoveel bekende elementen in zaten. Ze waren het er over eens dat de combinatie zeer geslaagd was. Tijdens het spel bleek het lastig om te zien wie er op winst stond. De overige spelers speelden een spelletje Galaxy Trucker. Alleen Corrie had het al eens gespeeld. Ronald I verzorgde de uitleg. Jeroen V won met minieme voorsprong op Sacha. Corrie zag haar voorsprong in de derde ruimtereis verdwijnen.

Spellensessies overzicht

1 mei 2008

Locatie: bij Lody & Caroline in Sassenheim vanaf 20.00u. Aanwezigen: Lody, Caroline, Koen, Bart, Sandra, Enrico, Rutger, Michiel, Corrie, Ronald I. Een grote opkomst. Lody kon niet meespelen, want door de problemen met zijn rug, kon hij niet lang zitten. Ronald I had een hele stapel reisspellen meegenomen voor een schoolproject van Koen. De spellen werden doorgenomen en uiteindelijk werd Auf Achse uitgekozen om te spelen. Het was nog wel de oude editie. Michiel kwam voor het eerst op een donderdagavond kijken. Hij schoof aan bij de andere tafel waar Alhambra werd gespeeld. Aan de tafel van Auf Achse zaten Sandra, Enrico, Rutger, Koen en Ronald I. Ronald I las nog snel de regels door en verzorgde de uitleg. In Auf Achse berijden de spelers een vrachtwagen. Ze halen vracht op en leveren dat weer af. Het afleveren levert geld op. De opdrachten worden via een veilingsysteem verkocht en zo wordt bepaald hoeveel (of hoe weinig) winst je daaruit kunt halen. De dobbelsteen bepaalt hoe ver je kunt rijden in een beurt, maar soms moet je eerder stoppen. En daarna zijn er een soort kanskaarten, die het spel een beetje onvoorspelbaar maken. Zo wilde Ronald I het spel uitmaken, maar door een kanskaart kreeg hij een extra opdrachtkaart, waardoor het spel langer duurde en de andere spelers meer kans kregen om geld te verdienen. En Koen had een prachtige lading bijna afgeleverd, toen deze gestolen werd en hij bij het beginpunt een nieuwe moest halen. De verzekeringsuitkering was lang niet voldoende. Uiteindelijk kon het geld geteld worden en de winnaar bepaald. Sandra leek de grote winnaar te worden, maar ze bleek maar heel weinig geld te hebben. Rutger had uiteindelijk 200 meer dan Ronald I en werd tot winnaar uitgeroepen. Het geld van Sandra werd echter nageteld en toen bleek dat ze de briefjes van 5.000 voor 1.000 had geteld. En zo bleek ze alsnog het meeste geld te hebben. Eindstand: Sandra 22.300, Rutger 20.500, Ronald I 20.300, Enrico 18.900, Koen 18.200. Geen superspel, maar wel leuk om te doen. De spelers waren benieuwd naar de veranderingen in de nieuwe editie en met Koen werd nog even nagepraat over het spel in relatie met zijn schoolproject.

Spellensessies overzicht

24 april 2008

Locatie: bij Corrie in Uithoorn vanaf 20.00u. Aanwezigen: Roger, Saskia, Corrie en Ronald I. Een kleine opkomst, die onverwacht werd opgeluisterd met de aanwezigheid van Roger. Het was alweer een paar jaar geleden dat Ronald I met hem had gespeeld. Saskia en Corrie kenden hem nog niet. Saskia wilde graag Agricola spelen en terwijl Corrie Milo naar bed bracht, zetten Ronald I en Saskia het spel klaar. Toen het op tafel stond verscheen ook Roger. Hij kende het spel nog niet, dus Ronald I verzorgde de uitleg, met de toelichting dat hij de eerste keer het spel moest beleven en er zo in moest groeien. Zo gezegd zo gedaan. Het spel verliep best vlot en iedereen was op zijn manier bezig het boerenbedrijf te runnen. Roger verzamelde vooral veel grondstoffen en richtte zich eerst op de kinderkamer en de gezinsuitbreiding. Corrie had al snel een heleboel schapen en volgde daarna het voorbeeld van Roger. Saskia ploegde voortdurend akkers en had al snel een bloeiende graanopbrengst. Ronald I hinkte een beetje op twee gedachten: hij had wat schapen en liet wat graan groeien. Na zo'n anderhalf uur was de laatste ronde achter de rug en kon de eindscore worden opgemaakt. Iedereen keek elkaar aan, in de verwachting dat de ander gewonnen zou hebben. Ronald I klaagde nog dat hij bij de laatste maaltijd varkensvlees had moeten eten in plaats van schapenvlees, want dat had hem 1 punt meer opgeleverd. Voor de eindscore bleek dat niet uit te maken. Eindstand: Corrie 28, Ronald I 24, Saskia 22, Roger 19. Ondanks zijn laatste plaats was Roger erg te spreken over het spel. Er werd nog even nagekletst over van alles en nog wat en toen was het tijd om te gaan. Echter niet voordat Ronald I nog even een gouwe ouwe aan Saskia had laten zien: Foxy. Een leuk spel om met Marit te spelen. Iets om naar uit te kijken op de komende Koninginnedag.

Spellensessies overzicht

17 april 2008

Locatie: bij Seb en Leonie in Hoofddorp vanaf 20.00u. Aanwezigen: Seb, Leonie, Saskia, Jeroen V, Jeroen, Corrie en Ronald I. Een onverwacht grote opkomst. Jeroen V was gekomen om de Uitdaging te promoten en wat tips op te doen van meervoudig organisator en oprichter Ronald I. Leonie stelde voor om Shadows over Camelot te gaan spelen. Ronald I verzorgde de uitleg voor Jeroen V en een opfriscursus voor de rest. Vervolgens ging iedereen als een kip zonder kop heen en weer rennen om maar wat problemen op te lossen. Af en toe leek er een plan te ontstaan, dat vervolgens weer niet werd gevolgd. Koning Arthur Seb bestuurde het rijk een beetje warrig, Jeroen leek erg zijn best te doen om het spoor van de graal te verliezen en weer te vinden, Saskia leek de regels niet altijd helemaal te begrijpen en zo ging het maar door. Het spel duurde echter wat langer dan gepland en Ronald I en Corrie moesten naar huis om de oppas af te lossen. Corrie offerde zich daarom op en deed nog wat goede daden. De anderen gingen door om Camelot te redden. Naar later bleek tevergeefs. Verrader Saskia zette de laatste katapult voor de poorten en de muren vielen. Ze had heel geniepig gedaan of ze het spel niet helemaal begreep en zo de anderen in de waan gelaten dat ze geen verrader was. Jeroen V had zich prima vermaakt. Het was leuk om het spel weer eens op tafel te krijgen, zeker met de aangekondigde uitbreiding voor het spel, die het nog lastiger schijnt te maken.

Spellensessies overzicht

10 april 2008

Locatie: bij Corrie in Uithoorn vanaf 20.00u. Aanwezigen: Seb, Saskia, Corrie en Ronald I. Een kleine opkomst, maar dat mocht de pret niet drukken. Corrie was nog even bezig met het op bed leggen van Milo, zodat de anderen tijd hadden om de regels van Antler Island nog even door te nemen. Seb had het meegenomen en hij had het al eens gespeeld. Toch moest hij nog flink door de regels heen om het de anderen uit te leggen. Dat ging niet helemaal even soepel, maar uiteindelijk slaagde hij er toch in. Ronald I verzorgde vervolgens een korte uitleg aan Corrie. De spelers zitten met hun eland op een eiland en proberen het zoveel mogelijk hindes naar de zin te maken. Elke beurt plannen de elanden vier acties, waarbij keuze is uit: lopen, eten, paren en het gewei versterken. Het plannen gaat door middel van 5 fiches: 3 genummerd van 1 tot 3, een X en een leeg fiche. De genummerde fiches moeten in volgorde worden uitgevoerd en de X kan daar tijdens het uitvoeren ergens tussen worden uitgevoerd. Om te kunnen eten en paren moet je naar een gebied lopen waar voedsel en hindes zijn. En uiteraard kan er in elk gebied maar één eland zijn. Komen er twee bij elkaar, dan moet er geknokt worden. Dat gebeurt door de waarde van het gewei plus maximaal 3 voedselfiches met diezelfde waarde van de tegenstander te vergelijken. Er kan nog gebluft worden, waardoor één van beide elanden op de vlucht slaat, maar als beiden hun poot stijf houden, wordt er gevochten. De voedselfiches worden bekend gemaakt (en ingeleverd) en de verliezer wordt verdreven. Tevens verliest hij een deel van zijn gewei. Zodra iemand met 10 hindes heeft gepaard, is de laatste ronde bereikt. Er zijn dan nog bonuspunten te verdienen voor de positie op het eiland (hoe hoger, hoe meer punten). Winnaar is de speler met de meeste punten, MITS hij minstens een gevecht heeft gewonnen.

Corrie had het plannen van de acties niet helemaal begrepen en miste daardoor in de eerste ronde een hapje eten. Daardoor bleef ze wat achter de feiten aanlopen. Seb en Ronald I kozen een middenweg tussen eten en paren, terwijl Saskia zich voornamelijk op het eten richtte en onderweg wat hindes pakte. Daardoor kon ze een imposant gewei opbouwen. Ze wist van Corrie een gevecht te winnen en nestelde zich op de top, waar alle hindes zich hadden verzameld. Het spel ging snel naar het einde. Seb viel Ronald I aan, in de hoop dat hij een gevecht zou kunnen winnen. Ronald I won echter als verdediger met dezelfde waarde als Seb en haalde zo zijn broodnodige overwinning binnen. Saskia had echter voldoende aan de drie bonuspunten van de bergtop en won het spel. Eindstand: Saskia 15, Ronald I 9, Corrie 0 (9), Seb 0 (9). Een aardig spel voor tussendoor, maar geen topper. En het had deze avond veel langer geduurd dan nodig is.

Spellensessies overzicht

3 april 2008

Locatie: bij Seb en Leonie in Hoofddorp vanaf 20.00u. Aanwezigen: Seb, Leonie, Saskia en Ronald I. Een onverwacht kleine opkomst. Jeroen V zou nog komen om te brainstormen over de Uitdaging, maar hij lag ziek op bed. Ronald I en Seb wilden graag Agricola spelen, maar Leonie wilde niets nieuws leren. Leonie wilde graag Funkenschlag met de nieuwe uitbreiding spelen, maar daar voelden de anderen weer niets voor. Uiteindelijk viel de keus op Railroad Tycoon. Ronald I verzorgde nog een superkorte uitleg, zodat iedereen weer een beetje op het goede spoor zat. De eerste ronde lagen er meteen twee kaarten met dubbele acties open en Ronald I bood er dan ook flink op. De anderen hadden blijkbaar niet helemaal door hoeveel voordeel dat kon geven. Ronald I maakte er goed gebruik van en nam direct een aardige voorsprong. Seb deed het heel zuinig met zijn aandelen, maar Leonie smeet met geld. Daardoor kreeg ze in de eerste rondes vrijwel geen inkomsten. Seb en Saskia knokten met elkaar aan de oostkust, terwijl Ronald I en Leonie elkaar dwars zaten en hielpen in het midden van het spelbord. Ineens bouwde Ronald I een spoorlijn dwars door de bergen en Seb offerde zich op om Ronald I van een belangrijke oost-west verbinding af te houden. Leonie bouwde ondertussen gestaag aan een noord-zuid verbinding, die haar de beslissende voorsprong opleverde. Ze was Seb net voor met de treinuitbreiding en de bonuspunten die ze daarmee kreeg, waren de echte beslissing. Het spel duurde niet lang meer en de eindstand kon worden bepaald. Eindstand: Leonie 65, Seb 55, Ronald I 45, Saskia 33. Leonie had haar matige begin prima omgezet in een overwinning. Ronald I wist zijn voorsprong van het begin niet uit te bouwen en bleef in het middenspel enigszins steken. Daardoor kon Seb hem nog passeren. Al met al een prima spel dat er ingewikkelder uitziet dan dat het is. Je moet het echter vaker spelen om de juiste tactieken te leren en het belang van de verschillende kaarten te leren kennen. (En je moet natuurlijk een erg grote tafel hebben.) We kijken al uit naar het spelbord van Europa dat elk moment kan uitkomen.

Spellensessies overzicht
Naar boven /Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2008