Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Evenementen > NK Bordspellen > NK Bordspellen 2009

Titel (5K) Evenement

Datum: 16 mei 2009
Locatie: De Flint, Amersfoort

NK Bordspellen 2009

Nederlands Kampioen is geworden het team Slimbo. 16 teams traden aan voor het NK Bordspellen 2009. Zelf deed ik met team Spelmagazijn weer eens mee: Rob, Det, Sacha en Ronald. De voorbereiding verliep niet vlekkeloos en op het laatste moment moesten nog diverse spellen worden geleerd en geoefend. De laatste keer dat we meededen kwalificeerden we ons voor het EK, maar daar hebben we toen vanaf gezien. Aangezien onze prestaties nogal wisselend zijn, rekenden we niet op een hoge klassering. Ik moest beginnen met Diamonds Club. Ik ging prima van start en schoot lekker op met het vullen van mijn tuin. Jeroen haalde me echter bij en toen bij mij de voortgang een beetje bleef steken, haalde hij snel door. Ik moest de laatste ronde er nog wel even voor zorgen dat mijn basisfontein nog werd gebouwd. Dat kostte wat meer inspanning dan verwacht. De concurrentie voor de tweede plaats kwam echter nog uit onverwachte hoek. Een van de spelers bouwde alleen maar basiselementen en had aan het eind nog veel diamanten beschikbaar om flink te bouwen. Hij haalde diverse bonussen binnen en werd tweede. Knap gespeeld. Jeroen werd eerste, dus moest ik genoegen nemen met een derde plaats. De speler die vierde werd eindigde op flinke achterstand. Hij deed voor het eerst mee met een NK. Rob werd bij Bloom gedeeld derde, Sacha werd 2e bij Koningsburcht en Det wist Dominion te winnen, ondanks een heleboel vloeken van een heks.

De tweede ronde moest ik Dominion spelen. Op internet wordt de Kapel-strategie zeer aangeraden, maar daar was ik zelf niet zo handig in. Mijn drie tegenstanders gingen daar wel voor, dus ik vogelde maar wat aan en werd zelfs niet laatste. Rob wist Koningsburcht te winnen. Det liet zich bij Diamonds Club verrassen door een speler die alleen maar dieren kocht (plus zijn basisbouwsels) en zo het spel heel snel afmaakte. Sacha werd tot haar teleurstelling 3e bij Bloom.

De derde ronde speelde ik Koningsburcht. Een van de spelers kwam steeds verkeerd uit met zijn keuzes en verwarde een keer de metselaar en de steenhouwer. Ik liet een keer mijn bouwactie schieten, omdat er twee bouwmeesters waren gekozen. Later gebeurde dat nogmaals, maar toen koos ik er toch maar voor om te bouwen. Doordat ik de eerste keer de actie had laten schieten, miste ik een belangrijke positie in de burcht. De uiteindelijk winnaar had deze positie tweemaal weten te bemachtigen en scoorde daarop genoeg punten voor de winst. Ik eindigde samen met nog iemand met evenveel punten. Ik had echter meer geld over, dus werd ik nog tweede. De winnaar werd ook de beste speler van de dag met in totaal 18 punten. De andere spelers werden deze ronde allemaal laatste, helaas. Sacha bij Dominion. Ze vond het een leuk spel, maar werd afgedroogd door iemand die alleen maar festivals had gespaard en daarmee elke beurt veel punten kon kopen. Rob speelde Diamonds Club en Det speelde Bloom.

De vierde ronde speelde ik Bloom. Ik had me vergist in de aanvangstijd en stond nog gezellig te kletsen. Ik werd door de organisatie opgehaald om te komen spelen. Bloom was telkens nog het spel geweest dat als laatste klaar was, dus was het niet zo best dat ik te laat verscheen. We speelden gelukkig snel door en waren nog eerder klaar dan alle Diamonds Club spellen. Mijn beslissing in de laatste beurt had wellicht beter gekund. Voor mijzelf had dat waarschijnlijk geen andere eindpositie opgeleverd, maar voor de nummers 1 en 2 zou dat wel uitgemaakt kunnen hebben. Ik werd zelf derde. Rob werd met Dominion eerste en werd zo meteen de beste speler van ons team. Dat was hij nog niet eerder geweest. Hij wist flink te scoren met 8 tuinen, terwijl de anderen elkaar met de kapel bevochten. De beide dames werden laatste, Sacha met Diamonds Club en Det met Koningsburcht. Sacha werd laatste van ons team en dat had zij nog nooit meegemaakt.

Uiteindelijk werden we 12e van de 16 teams. Snel vergeten, volgend jaar beter. De spellen waren in ieder geval leuk dit jaar en zullen zeker vaker op tafel blijven komen. Door de diverse sponsoren waren veel spellen beschikbaar gesteld, waardoor alle teams met één of meer spellen naar huis gingen. Roll the Dice wordt bedankt voor de prima organisatie.

De uitslag:

1 Team Slimbo 58 punten
2 Team NLTD 57 punten
3 Team Krasse Knarren 52,5 punten
4 Team Jem-X 50 punten
5 Team The Settlers zien Blauw! 48,5 punten
6 Team De Lage Landen 48 punten
7 Team B 48 punten
8 Team Cannonfodder 45,5 punten
9 Team Ik Speel Met Groen 45 punten
10 Team Fathers Of The Game 43,5 punten
11 Team De Speulmoaten 38,5 punten
12 Team Spelmagazijn 36,5 punten
13 Team Roll The Dice 36 punten
14 Team Four Oaks 34,5 punten
15 Team Zevenaar 31,5 punten
16 Team The Mad Hobbits 31 punten

 

De groepsfoto

De winnaars: Team Slimbo

Nummer 2: Team NLTD

Nummer 3: Team Krasse Knarren

Nummer 4: Team Jem-X

Det kan nog lachen bij Bloom.

Sacha in gedachten verzonken bij De Koningsburcht.

Rob kijkt bedenkelijk bij Bloom.

16 tafels in een hoekje van de zaal.


Informatie vooraf

Bordspelvereniging Roll The Dice organiseert dit jaar voor het eerst geheel zelfstandig het Nederlands Kampioenschap Bordspellen.

De spellen die tijdens dit NK gespeeld gaan worden zijn:

1. De Koningsburcht (The Game Master)
2. Bloom (Quined White Goblin Games)
3. Dominion (999 Games)
4. Diamonds Club (Ravensburger)

Het NK wordt gespeeld in teams van 4 spelers. Ieder teamlid speelt alle 4 de spellen. De punten van de teamleden worden opgeteld en dat bepaalt de uiteindelijke winnaar. Voor ieder spel is 90 minuten uitgetrokken. De stand na 90 minuten is bepalend voor de uitslag.

Er hebben zich in totaal 17 teams aangemeld. Zodra je team compleet aanwezig is, meld je je aan bij de tafel met de laptop. Het toernooi begint om 11.00u, dus zorg dat je tijdig aanwezig bent. Betalen doe je op het moment van melden. Graag gepast betalen, aangezien er maar beperkt wisselgeld is.

Planning:
10.00 uur: Zaal open
11.00 uur: Start 1e spel
12.30 uur: Start 2e spel
14.00 uur: Start 3e spel
15.30 uur: Start 4e spel
17.00 uur: Prijsuitreiking en afsluiting

Kosten: € 12 per team (+ € 5,00 per persoon beurstoegang voor niet-Ducosim leden)
Inschrijven: Per team van 4 spelers; via events@rollthedice.nl

Prijzen: De eer natuurlijk. Maar daarnaast ook diverse spellen en een trofee. De beste vier teams van het NK mogen zich inschrijven voor het EK (dat in het najaar tijdens Spiel in Essen wordt gehouden). Het Nederlandse kampioensteam van 2009 krijgt zijn inschrijfgeld gesponsord door De Rode Pion.

Vraag:
Hoe werkt het score systeem tijdens het NK?
Antwoord:
Tijdens het NK registreren we de eindstand van elk gespeeld spel.

De winnaar van een spel krijgt hiervoor 5 punten, een tweede plaats is 3 punten, derde plaats 2 punten en een vierde plaats levert nog 1 punt op. Bij een gelijke stand (volgens de regels van het desbetreffende spel) worden de punten van de plaatsen bij elkaar geteld en gedeeld door het aantal betrokken spelers. (Bijvoorbeeld: een gedeelde 3e plaats levert beide spelers 1.5 punt op)

Deze punten worden per team en per ronde bij elkaar geteld en dit bepaalt de eindstand.
Als er twee teams dezelfde score hebben, dan wordt er gekeken naar de genormaliseerde score. Dit is een sommatie van het percentage van de punten die een speler in een spel heeft gehaald. Bijvoorbeeld: een spel eindigt met de scores 8, 6, 4 en 2 punten; dan heeft de winnaar een genormaliseerde score gehaald van 0,4 (= 8 / (8+6+4+2)), de tweede plaats 0,3 (= 6 / (8+6+4+2), etc. Het is dus voordelig om te winnen met een groot verschil; maar houd er rekening mee dat deze methode alleen wordt gebruikt als tie-breaker.

Q: Gelden bij gelijke stand de tie-breakers zoals deze in de spelregels staan aangegeven? Bijvoorbeeld: bij Diamonds Club wint bij een gelijk puntenaantal degene met de meeste edelstenen.
A: Ja, zolang een spel zelf tie-breakers heeft, dan worden die gebruikt om de eindstand te bepalen. Zodra daar een gelijke stand uitkomt, dan worden de punten gedeeld.

Q: Wat gebeurt er als een spel langer duurt dan de tijd die er voor staat?
A: Na 75 minuten zal de betreffende tafel de mededeling krijgen dat ze nog een kwartier de tijd hebben. Na 85 minuten krijgt de tafel het signaal om het spel af te ronden. Het spel wordt dan doorgespeeld, totdat iedereen evenveel beurten gehad heeft waarna de eventuele eindtelling volgt.


Regelverduidelijkingen

Zie ook de website van Roll the Dice.

Bloom

Q: Welke versie van Bloom zal er gespeeld gaan worden?
A: We zullen de tactische versie van Bloom spelen

Q: Wie komt er in Bloom aan de beurt als de speler die aan de beurt was niet meer de minste is, maar 2 andere spelers die de minste bloemen hebben evenveel bloemen hebben?
A: Zoals in de regels staat: dit gaat met de klok mee zoals in de startsituatie.

De Koningsburcht

Q: Welke versie van Koningsburcht zal er gespeeld gaan worden?
A: We zullen de Zomerversie van Koningsburcht gaan spelen.

Q: Wat gebeurt er bij Koningsburcht als het geld op is?
A: Net zoals bij de grondstoffen geldt: op is op. Als er geen geld meer in de bank zit, dan krijgen de spelers ook geen geld.

Q: Bij Koningsburcht bij het Paleis staat: 'Iedere eenheid bouwmateriaal mag maar 1 keer ingeruild worden'. Wat betekent dit?
A: Dit is een slechte vertaling. Er wordt bedoeld dat elk blokje maar één keer ingeruild kan worden. Er is geen limiet op de verschillende soorten grondstoffen die ingeleverd mogen worden.

Q: Als je bij Koningsburcht een grondstof wegkoopt met de steenhouwer bij een speler die de arbeider speelt, krijgt de speler dan het muntje of de bank?
A: De speler waar je de grondstof wegkoopt krijgt het muntje.

Q: Mag je bij Koningsburcht te allen tijde in je eigen beurt zilver omwisselen (dus ook als je de grondstoffen nog niet nodig hebt)?
A: Ja, maar alleen in je eigen beurt en bij de telling van het paleis als je daar een speelfiguur hebt staan.

Q: In welke volgorde worden de smidse en het paleis bij Koningsburcht gewaardeerd?
A: De smidse wordt als laatste gewaardeerd. Zilver dat bij de waardering van het paleis wordt ingewisseld, telt dus nog mee voor de waardering van de smidse.

Diamonds Club

Q: Wat gebeurt er bij Diamonds Club als er een tekort is aan schepen, contracten, kleurfiches of edelstenen?
A: Bladzijde 5 van de regels: "Algemene opmerking: in het uitzonderlijke geval dat edelstenen of ondernemingsfiches niet voldoende voorhanden zijn, moet tijdelijk een passend alternatief gebruikt worden." Deze zijn dus ongelimiteerd.

Q: Mag de startspeler in ronde 4 alle edelstenen tegelijk aanschaffen of gaat dit per speler een setje tot niemand meer kan?
A: Omdat er geen beperking zit op de hoeveelheid edelstenen in het spel is dit niet relevant. Uit praktisch oogpunt schaft een speler al zijn edelstenen tegelijk aan.

Q: Bij het neerleggen van de banen bij Diamonds Club, moeten dan de kolommen allemaal in dezelfde richting worden gelegd of mogen ze ook omgedraaid er tussen liggen?
A: De kolommen moeten allemaal in dezelfde richting gelegd worden.

Q: In de regels van Diamonds Club staat dat als een speler in de bouwfase de 14 groene velden bebouwd heeft, de bouwfase nog afgespeeld wordt. Als de 14 groene velden vol komen door dierenparken in de aanschaffase volgt er dan ook een complete bouwfase ?
A: De regels zeggen dat het spel eindigt na de ronde waarin tenminste 1 speler zijn 14 lichtgroene velden bebouwd heeft. Dus alle fases van de ronde worden altijd nog afgehandeld.

Q: Is na ronde 3 degene die het verst stond de startspeler in ronde 4 of wordt hij pas startspeler na ronde 5 ?
A: De gewijzigde spelervolgorde wordt direct na ronde 3 actief. Vergeet niet dat aan het einde van een ronde de volgorde opnieuw bekeken wordt (hierbij blijft de startspeler dezelfde maar de rest wordt in zitvolgorde gezet).

Dominion

Q: Welke set van Dominion zal gespeeld gaan worden?
A: Dat mogen jullie zelf gaan bepalen: bij het begin van ieder spel mogen de spelers allemaal 2 sets kiezen waarmee gespeeld gaat worden. Voor de volgorde van kiezen gebruiken het Catansysteem (1e, 2e, 3e, 4e, 4e, 3e, 2e, 1e). Omdat er hiermee slechts acht sets gekozen worden, hebben wij vanuit de organisatie ook twee sets gekozen: Slotgracht (Moat) en Kelder (Cellar). Deze zullen in elk spel aanwezig zijn.

Q: Hoe wordt bij Dominion de kans op steken tegengegaan?
A: Tijdens het NK moet ieder speler na zelf geschud te hebben zijn stapel aanbieden aan zijn rechterbuurman. Deze mag vervolgens de stapel nogmaals schudden. Hij moet de stapel minimaal 1 maal couperen.

Q: Bij de kaart Verbouwing in Dominion: In de Nederlandse spelregels staat dat de kaart die je pakt in de hand komt, op de kaart zelf staat dit niet. In Engelse spelregels staat alleen bij de mijn dat de kaart in de hand komt. Wat wordt er op het toernooi gespeeld ?
A: Dit is een fout in de Nederlandse regels (de tekst op de kaart zelf is correct). De verkregen kaart van de verbouwing gaat naar je aflegstapel.

Q: In de regels van Dominion staat dat het spel eindigt als er 3 koninkrijkstapels leeg zijn, terwijl in de kantlijn staat dat dit gebeurt bij 3 willekeurige stapels. Wat is waar?
A: Wederom een slordige vertaling. Het spel is afgelopen als er 3 willekeurige stapels op zijn.

Q: Eindigt het spel direct als er drie stapels op zijn (bijvoorbeeld met verbouwing of via de heks / vloek) of mag de speler zijn beurt afmaken waardoor er misschien wel 5 stapels leegkomen ?
A: In de regels staat dat het spel eindigt aan het eind van de beurt van de huidige speler als voldaan is aan één van de twee voorwaarden (provinciekaarten zijn op of 3 willekeurige stapels zijn op). De speler kan zijn beurt dus afmaken.


 

Bijzonderheden: Van de laatste jaren heb ik de uitslagen bijgehouden en verslagen gemaakt.

Terug naar NK Bordspellen
Naar boven / Naar menu

 

 Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2009

Informatie afkomstig van de website van spellenvereniging Roll the Dice